• August 22, 2017
  • Online 16

รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 74

คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 28

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มนพ. ขอเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนครพนม 12 ปี 58

วิทยาลัยธาตุพนม โดยฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์น้องพี่ พร้อมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 22

นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ เข้าร่วมการแข่งขันบทบาทสมมุติการเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด 191

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 1,142

"IAC" ร่วมกิจกรรมวันวิทยศาสตร์ 68

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด