• September 21, 2017
  • Online 43

วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ได้จัดการประกวดค้นหาตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียม ในธีมชุดไทยย้อนยุค ประจำปีการศึกษา 2560 212

มนพ. จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากร ปี 2560 1,201

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ครูและนักเรียนศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 41

ศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มนพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ Ha Huy Tap High School, Vinh City, Viet Nam 170

ศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มนพ. จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชาวเวียดนาม 284

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มนพ. นำทีมคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show Case PLC จากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 284

สวพ.มนพ. จัดประชุมและให้คำแนะนำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ จากงบประมาณแผ่นดิน 2562 12

NPUBI ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสร้างผู้ประกอบการ 128

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 21

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม ได้ประชุมนักศึกษาจับฉลากแบ่งสี ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน 6

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ชุดใหม่ 1,281

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด