• June 25, 2018
  • Online 9

สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/2561 53

มนพ.เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 97

นักศึกษาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยธาตุพนม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 141

มนพ.ร่วมประชุมสภากาแฟหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ.นครพนม ครั้งที่ 6 37

มนพ. ร่วมกับ สสจ.นพ.ดำเนินโครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 25

รร.สาธิตฯ มนพ.เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11

 

 

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด