• February 27, 2017
  • Online 10
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. สร้างชื่อ คว้าเงินรางวัล 150000 บาท และผ่านเข้ารอบ 300 ทีม การแข่งขัน Digital Startup 2559 977

วิทยาลัยธาตุพนม มนพ. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 311

นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ 274

 

มนพ.ให้การต้อนรับ อาจารย์และนศ.ฝึกประสบการณ์ จาก ม.ฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม 62

ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 64

วิทยาลัยการบินนานาชาติ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน IAC 36

วิทยาลัยธาตุพนมต้อนรับน้องๆๆนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น เข้าทัศนศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 57

สถาบันวิจัยจัดเวทีพัฒนากรอบโจทย์วิจัยภายใต้โครงการ 54

NPU ROADSHOW 2017@โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 22

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด