เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม    l   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร    l   รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ipv6 ready