งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานนิติการ

ดูข่าวทั้งหมด

ที่ หัวข้อข่าว
1 ผลของดำเนินตามรูปแบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สุรักษ์ สิมคาน 14 ก.พ. 2565 เวลา 11:16:41 น.
208