แผนกวินัยและนิติการ กองบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477 ต่อ 1128
  • Email : Law@npu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานนิติการ

ดูข่าวทั้งหมด

ที่ หัวข้อข่าว
1 สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2567
สุรักษ์ สิมคาน 29 เม.ย. 2567 เวลา 16:17:48 น.
137
2 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนเเละกล่าวโทษ
อัครเดช คิดการงาน 25 เม.ย. 2567 เวลา 14:14:16 น.
122

ที่ หัวข้อข่าว
1 ผลของดำเนินตามรูปแบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สุรักษ์ สิมคาน 14 ก.พ. 2565 เวลา 11:16:41 น.
351