ศาลากลางจังหวัดนครพนมขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย