มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร"แนวทางการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุ และราคากลางงานก่อสร้างอย่างถูกต้อง "

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย