กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศล ประจำปี พ.ศ. 2568-2569

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย