NPU CHANNEL : NPU NEWS

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU NEWS
  • ม.นครพนม สัมภาษณ์รายการสด “อีสานเช้านี้สุดสัปดาห์ สัญจร” ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี

ม.นครพนม สัมภาษณ์รายการสด “อีสานเช้านี้สุดสัปดาห์ สัญจร” ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2024-07-07 12:31:15 33

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 สนทนา (สด) #งานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ปี 2567

1. ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

2. นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

#อีสานเช้านี้สุดสัปดาห์ #NBTUBON #ทีวีอีสาน #กดหมายเลข11 #NBTNortheast


VIDEO


HOT LINK