มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2567

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย