วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา น.  
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 6 รายการ
 
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 54.162.168.187
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์

25 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:40 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศุภกาญจน์จิรา พ่อยันต์
ทำรายการ 23 พ.ค. 2560 10:10:32 น.
25 พ.ค. 2560 14:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน บจ7666
พขร.1 คน : นายสวรรค์ จันทร์ดี

อนุมัติเมื่อ 24 พ.ค. 2560 14:54:42 น.
2 09:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรัญญุพัชร บุญจำนงค์
ทำรายการ 22 พ.ค. 2560 10:12:48 น.
25 พ.ค. 2560 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 24 พ.ค. 2560 14:45:37 น.
3 09:00 น. สถาบันวิจัย จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายณัฐพงษ์ คะปัญญา
ทำรายการ 24 พ.ค. 2560 13:29:18 น.
25 พ.ค. 2560 12:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 24 พ.ค. 2560 14:44:28 น.
4 09:00 น. ในเมืองนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายภานุ พงษ์ฉวี
ทำรายการ 24 พ.ค. 2560 14:23:07 น.
25 พ.ค. 2560 15:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 201 กทม.
พขร.1 คน : นายทรัพย์ทวี ดวงมาลัย

อนุมัติเมื่อ 24 พ.ค. 2560 14:57:05 น.
5 10:00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวมณีรักษ์ มันทนาลักษณ์
ทำรายการ 23 พ.ค. 2560 10:55:07 น.
25 พ.ค. 2560 12:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 24 พ.ค. 2560 14:46:05 น.
6 14:00 น. แมคโครนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 18 พ.ค. 2560 09:26:36 น.
25 พ.ค. 2560 15:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 24 พ.ค. 2560 14:55:41 น.
7 9:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรัญญุพัชร บุญจำนงค์
ทำรายการ 24 พ.ค. 2560 15:01:19 น.
26 พ.ค. 2560 15:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 24 พ.ค. 2560 15:03:00 น.

 

28 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. ภูเรือบุษบารีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอภูเรือ จ.เลย

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเตือนใจ สิงห์สุ
ทำรายการ 25 เม.ย. 2560 15:32:42 น.
31 พ.ค. 2560 14:00 น. ไม่อนุมัติ เนื่องจาก รถติดไปราชการ
2 13:00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมเดอะริเวอร์ สำนักงานอธิการบดี จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 24 เม.ย. 2560 09:41:31 น.
29 พ.ค. 2560 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 17 พ.ค. 2560 10:56:23 น.
3 13:00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเบญจมาศ วังคะฮาด
ทำรายการ 12 พ.ค. 2560 11:46:34 น.
31 พ.ค. 2560 20:00 น. ไม่อนุมัติ เนื่องจาก รถติดไปราชการ

 

29 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:30 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย
ทำรายการ 24 พ.ค. 2560 10:35:21 น.
29 พ.ค. 2560 17:00 น. รอพิจารณา

 

30 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:00 น. ท่าอากาศยานจ.นครพนม และรร.ตชด.ชูทิศวิทยา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวภัทร์รวี บัวบาน
ทำรายการ 14 พ.ค. 2560 10:58:44 น.
31 พ.ค. 2560 15:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กธ 1584 กทม.
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 23 พ.ค. 2560 10:24:31 น.

 

31 พฤษภาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวภัทร์รวี บัวบาน
ทำรายการ 14 พ.ค. 2560 10:18:13 น.
31 พ.ค. 2560 18:00 น. รถยนต์ 2 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 201 กทม., รถตู้ ทะเบียน ฮว 203 กทม.
พขร.2 คน : นายอุดร พวงพิลา, นายสวรรค์ จันทร์ดี

อนุมัติเมื่อ 23 พ.ค. 2560 10:21:58 น.
2 07:00 น. รร.ตชด.ชูทิศวิทยา จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวภัทร์รวี บัวบาน
ทำรายการ 14 พ.ค. 2560 11:10:51 น.
31 พ.ค. 2560 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถ ๖ ล้อ ทะเบียน 80-8919
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 23 พ.ค. 2560 10:23:40 น.

 

01 มิถุนายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:30 น. โรงแรมเดอะริเวอร์ สำนักงานอธิการบดี จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 22 พ.ค. 2560 10:45:38 น.
01 มิ.ย. 2560 17:00 น. รอพิจารณา
2 16:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศิริภรณ์ นราหนองแวง
ทำรายการ 22 พ.ค. 2560 14:10:57 น.
02 มิ.ย. 2560 16:00 น. รอพิจารณา

 

04 มิถุนายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 10:00 น. โรงเเรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท
ทำรายการ 22 พ.ค. 2560 12:00:13 น.
07 มิ.ย. 2560 08:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 25 พ.ค. 2560 08:42:03 น.

 

06 มิถุนายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 18:00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

ผู้ขอใช้รถ นายกฤติเดช รัตนโยธิน
ทำรายการ 23 พ.ค. 2560 09:43:31 น.
20 มิ.ย. 2560 09:00 น. รถยนต์ 2 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 201 กทม., รถตู้ ทะเบียน ฮว 203 กทม.
พขร.2 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี, นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 23 พ.ค. 2560 14:42:52 น.

 

14 มิถุนายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 17:40 น. สนามบินนครพนม โรงแรมเดอะริเวอร์ สำนักงานอธิการบดี จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 22 พ.ค. 2560 11:37:42 น.
15 มิ.ย. 2560 16:45 น. รอพิจารณา
2 6:00 น. เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ขอใช้รถ ผศ.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
ทำรายการ 17 พ.ค. 2560 08:30:48 น.
19 มิ.ย. 2560 6:00 น. รอพิจารณา

 


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 220
พัฒนาระบบโดย นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 405
 
NULL