วัน เสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา น.  
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 8 รายการ
 
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 54.166.201.210
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์

24 มิถุนายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:00 น. ท่าอากาศยานนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางพรลภัส พองพรหม
ทำรายการ 19 มิ.ย. 2560 09:48:42 น.
25 มิ.ย. 2560 15:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กธ 1584 กทม.
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 19 มิ.ย. 2560 15:41:15 น.
2 8:30 น. สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางวนิดา หงษ์มณีรัตน์
ทำรายการ 12 มิ.ย. 2560 14:27:31 น.
25 มิ.ย. 2560 16:30 น. ไม่อนุมัติ เนื่องจาก แจ้งอีกครั้ง
3 9:00 น. สำนักงานอธิการบดี จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 23 มิ.ย. 2560 13:55:44 น.
24 มิ.ย. 2560 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 203 กทม.
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 23 มิ.ย. 2560 16:38:45 น.

 

25 มิถุนายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเตือนใจ สิงห์สุ
ทำรายการ 12 มิ.ย. 2560 11:11:16 น.
27 มิ.ย. 2560 08:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 23 มิ.ย. 2560 11:21:56 น.
2 9:00 น. สำนักงานอธิการบดี จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 23 มิ.ย. 2560 13:57:29 น.
25 มิ.ย. 2560 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 203 กทม.
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 23 มิ.ย. 2560 16:38:21 น.

 

26 มิถุนายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:30 น. สนามบินจังหวัดนครพนม และโรงแรมไอโฮเต็ล จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายวิทยา จันทนคร
ทำรายการ 20 มิ.ย. 2560 16:20:51 น.
26 มิ.ย. 2560 14:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮพ 8872
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 09:17:35 น.
2 6:45 น. ว.ธาตุพนม คณะเทคโนฯ ว.นาหว้า วทอ.ศรีสงคราม ว.การบินฯ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน
ทำรายการ 14 มิ.ย. 2560 17:30:02 น.
28 มิ.ย. 2560 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 19 มิ.ย. 2560 15:39:24 น.
3 7:00 น. ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสุมาลี วงศิลา
ทำรายการ 19 มิ.ย. 2560 14:06:27 น.
28 มิ.ย. 2560 20:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903
พขร.1 คน : นายกฤตภาส แก้วราชนิวงศ์

อนุมัติเมื่อ 23 มิ.ย. 2560 11:23:16 น.

 

28 มิถุนายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ ว่าที่ร้อยตรีทวีศิลป์ วงศ์ปทุม
ทำรายการ 29 พ.ค. 2560 15:49:31 น.
29 มิ.ย. 2560 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮพ 8872
พขร.1 คน : พขร.คณะวิลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

อนุมัติเมื่อ 01 มิ.ย. 2560 10:05:14 น.
2 09:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม
ทำรายการ 22 มิ.ย. 2560 10:11:50 น.
29 มิ.ย. 2560 09:00 น. รอพิจารณา
3 11:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายทรัพย์ทวี ดวงมาลัย
ทำรายการ 20 มิ.ย. 2560 15:37:00 น.
29 มิ.ย. 2560 15:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 09:03:08 น.
4 9:00 น. อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวธารารัตน์ โมทยกุล
ทำรายการ 20 มิ.ย. 2560 14:33:22 น.
28 มิ.ย. 2560 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 203 กทม.
พขร.1 คน : นายสวรรค์ จันทร์ดี

อนุมัติเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 09:18:37 น.

 

29 มิถุนายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:00 น. สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก จ.นครนายก

ผู้ขอใช้รถ นางสาวศรัณย์พร ศรีเบ็ญจา
ทำรายการ 06 มิ.ย. 2560 14:06:24 น.
02 ก.ค. 2560 14:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021
พขร.1 คน : นายกฤตภาส แก้วราชนิวงศ์

อนุมัติเมื่อ 19 มิ.ย. 2560 15:13:20 น.
2 09:00 น. สนามบินนครพนม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (14.00 น.ส่งที่ มข.) จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายทรัพย์ทวี ดวงมาลัย
ทำรายการ 19 มิ.ย. 2560 08:56:07 น.
30 มิ.ย. 2560 12:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กธ 1584 กทม.
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 20 มิ.ย. 2560 13:47:52 น.
3 10:30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายวิศรุต ศรีวรมย์
ทำรายการ 19 มิ.ย. 2560 14:32:26 น.
29 มิ.ย. 2560 12:10 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 6059
พขร.1 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 09:05:32 น.
4 15:30 น. สนามบินนครพนม - โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน
ทำรายการ 14 มิ.ย. 2560 17:24:12 น.
30 มิ.ย. 2560 15:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 19 มิ.ย. 2560 15:38:28 น.

 

02 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 15:30 น. สพานมิตรภาพไทยลาว จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 16 มิ.ย. 2560 07:53:51 น.
22 ก.ค. 2560 7:00 น. รอพิจารณา

 

03 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 13:00 น. บ้านลูงโฮ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 16 มิ.ย. 2560 07:56:34 น.
03 ก.ค. 2560 16:30 น. รอพิจารณา

 

04 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. มทร.สุรนารีจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ผู้ขอใช้รถ นางสุมาลี วงศิลา
ทำรายการ 23 มิ.ย. 2560 15:18:53 น.
09 ก.ค. 2560 21:00 น. รอพิจารณา

 

05 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:00 น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ผู้ขอใช้รถ นางสาวศิรประภา เปาวะนา
ทำรายการ 07 มิ.ย. 2560 09:06:13 น.
07 ก.ค. 2560 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021
พขร.1 คน : นายสวรรค์ จันทร์ดี

อนุมัติเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 14:21:19 น.
2 16:00 น. สนามบินนครพนม และที่พักโรงแรม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศิริภรณ์ นราหนองแวง
ทำรายการ 20 มิ.ย. 2560 14:07:31 น.
07 ก.ค. 2560 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 09:01:45 น.

 

07 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. วัดพระธาตุพนม และวิทยาลัยธาตุพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศิริภรณ์ นราหนองแวง
ทำรายการ 23 มิ.ย. 2560 12:49:51 น.
07 ก.ค. 2560 16:00 น. รอพิจารณา

 

08 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 10:00 น. ไปพระธาตุพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 16 มิ.ย. 2560 08:12:33 น.
08 ก.ค. 2560 16:00 น. รอพิจารณา

 

10 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม
ทำรายการ 20 มิ.ย. 2560 14:37:09 น.
11 ก.ค. 2560 19:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮพ 8872
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 10:30:37 น.

 

11 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 15:30 น. สพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 16 มิ.ย. 2560 07:59:59 น.
13 ก.ค. 2560 17:00 น. รถยนต์ 2 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮพ 8872, รถ ๖ ล้อ ทะเบียน 80-8919
พขร.2 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี, นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 14:28:07 น.

 

12 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล
ทำรายการ 14 มิ.ย. 2560 17:27:30 น.
16 ก.ค. 2560 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 14:26:39 น.

 

15 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 10:00 น. เรณู จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 16 มิ.ย. 2560 08:16:21 น.
15 ก.ค. 2560 16:00 น. รอพิจารณา

 

20 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 13:00 น. สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์
ทำรายการ 13 มิ.ย. 2560 16:26:04 น.
20 ก.ค. 2560 16:00 น. ไม่อนุมัติ เนื่องจาก รถ 6 ล้อ ให้บริการ น.ศ. ต่างประเทศ

 

21 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. วัดมหาธาตุ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์
ทำรายการ 13 มิ.ย. 2560 16:27:42 น.
21 ก.ค. 2560 12:00 น. ไม่อนุมัติ เนื่องจาก รถ 6 ล้อ ให้บริการ น.ศ. ต่างประเทศ

 

22 กรกฎาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 7:00 น. สพานมิตภาพ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 16 มิ.ย. 2560 08:20:31 น.
22 ก.ค. 2560 10:00 น. รอพิจารณา

 


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 220
พัฒนาระบบโดย นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 405
 
NULL