วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา น.  
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 17 รายการ
 
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 54.167.29.208
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์

20 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:20 น. คณะเกษตรและเทคโนโลยี - วิทยาลัยพยาบาลฯ - คณะศิลปศาสตร์ฯ - คณะเกษตรฯ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอรปวีณ์ บัวชู
ทำรายการ 19 ก.พ. 2561 11:13:27 น.
20 ก.พ. 2561 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 203 กทม.
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 19 ก.พ. 2561 13:53:11 น.
2 08:00 น. อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายธนิต พิสุทธิ์
ทำรายการ 19 ก.พ. 2561 16:26:31 น.
20 ก.พ. 2561 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถ ๖ ล้อ ทะเบียน 40-0125 นพ
พขร.1 คน : นายนันทพงศ์ วงศ์ณรัตน์

อนุมัติเมื่อ 20 ก.พ. 2561 09:25:55 น.
3 09:00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 จังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ผู้ขอใช้รถ นายธวัชชัย เปาวะนา
ทำรายการ 08 ก.พ. 2561 14:03:58 น.
24 ก.พ. 2561 08:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021 กทม
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 08 ก.พ. 2561 16:14:24 น.
4 09:30 น. สนามบินนครพนม - สำนักงานอธิการบดี จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายอัมรินทร์ สุทธะมา
ทำรายการ 19 ก.พ. 2561 13:16:34 น.
20 ก.พ. 2561 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903 กทม
พขร.1 คน : นายทวีวัฒน์ รุณธาตุ

อนุมัติเมื่อ 20 ก.พ. 2561 10:01:43 น.
5 14:00 น. ธนาคารกรุงไทยสาขานครพนม (ขอเผื่อไว้ 2 วัน) วันที่ 20 ก.พ.61 ,21 ก.พ.61 จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายวิทยา จันทนคร
ทำรายการ 20 ก.พ. 2561 08:46:21 น.
20 ก.พ. 2561 16:00 น. รอพิจารณา
6 15:00 น. สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายเอกวัฒน์ โกศัลวัฒน์
ทำรายการ 20 ก.พ. 2561 11:43:52 น.
20 ก.พ. 2561 17:30 น. รอพิจารณา
7 17:00 น. สนามบินจังหวัดนครพนม โรงแรมเดอะริเวอร์ สำนักงานอธิการบดี จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 07 ก.พ. 2561 17:13:52 น.
23 ก.พ. 2561 12:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 19 ก.พ. 2561 10:32:58 น.

 

21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:00 น. สนามบิน+สำนักงาน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท
ทำรายการ 19 ก.พ. 2561 08:45:29 น.
21 ก.พ. 2561 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายทวีวัฒน์ รุณธาตุ

อนุมัติเมื่อ 19 ก.พ. 2561 13:59:14 น.
2 17:00 น. สนามบินนครพนม-โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวกีรติกาญจน์ ตุ่มนอก
ทำรายการ 19 ก.พ. 2561 08:27:52 น.
22 ก.พ. 2561 18:00 น. ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิกคำขอ

 

22 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ - จังหวัดมุกดาหาร (ใช้รถตลอดทั้งวัน) จ.มุกดาหาร

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอรุณี ชาลีพล
ทำรายการ 02 ก.พ. 2561 16:03:44 น.
22 ก.พ. 2561 16:00 น. รอพิจารณา
2 08:00 น. โรงแรมอิมพิเรียลสกล จังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร

ผู้ขอใช้รถ นางศุภวารี วงศ์ปทุม
ทำรายการ 14 ก.พ. 2561 11:09:58 น.
22 ก.พ. 2561 11:00 น. รอพิจารณา
3 08:00 น. จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางศุภกาญจน์จิรา พ่อยันต์
ทำรายการ 16 ก.พ. 2561 15:34:26 น.
24 ก.พ. 2561 08:00 น. ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิกคำขอ
4 08:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศุภกาญจน์จิรา พ่อยันต์
ทำรายการ 16 ก.พ. 2561 15:37:17 น.
23 ก.พ. 2561 20:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 19 ก.พ. 2561 14:07:37 น.
5 08:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรัญญุพัชร บุญจำนงค์
ทำรายการ 19 ก.พ. 2561 11:11:04 น.
22 ก.พ. 2561 17:00 น. รอพิจารณา
6 13:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวปนัดดา ปริปุณณะ
ทำรายการ 01 ก.พ. 2561 13:34:24 น.
23 ก.พ. 2561 13:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903 กทม
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 20 ก.พ. 2561 10:39:47 น.

 

23 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ผู้ขอใช้รถ นายวิทยา จันทนคร
ทำรายการ 31 ม.ค. 2561 09:39:09 น.
27 ก.พ. 2561 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถ ๖ ล้อ ทะเบียน 40-0125 นพ
พขร.1 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 12 ก.พ. 2561 11:12:37 น.
2 09:30 น. อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอรฑดา เพชรพลอย
ทำรายการ 13 ก.พ. 2561 09:35:54 น.
23 ก.พ. 2561 11:30 น. รอพิจารณา
3 15:30 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรัญญุพัชร บุญจำนงค์
ทำรายการ 19 ก.พ. 2561 11:13:56 น.
23 ก.พ. 2561 17:00 น. รอพิจารณา
4 16:30 น. โรงแรมอิมพิเรียลสกลนคร จังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร

ผู้ขอใช้รถ นางศุภวารี วงศ์ปทุม
ทำรายการ 14 ก.พ. 2561 11:12:09 น.
23 ก.พ. 2561 20:00 น. รอพิจารณา

 

24 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม(ขอเป็นรถตู้) จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายวิทยา จันทนคร
ทำรายการ 21 ม.ค. 2561 11:31:53 น.
27 ก.พ. 2561 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903 กทม
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 12 ก.พ. 2561 15:25:05 น.

 

27 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:30 น. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล
ทำรายการ 13 ก.พ. 2561 12:20:53 น.
01 มี.ค. 2561 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 19 ก.พ. 2561 14:20:41 น.

 

28 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. โรงเรียนโพนสว่างนางิ้ววิทยา จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายมานะพันธ์ พ่อยันต์
ทำรายการ 06 ก.พ. 2561 11:22:17 น.
28 ก.พ. 2561 17:30 น. ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิกคำขอ
2 08:00 น. โรงแรมมารวย จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์
ทำรายการ 19 ก.พ. 2561 13:25:41 น.
03 มี.ค. 2561 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 19 ก.พ. 2561 14:17:43 น.

 

01 มีนาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ผู้ขอใช้รถ นางสาววันทนารี สุวรรณกลาง
ทำรายการ 13 ก.พ. 2561 18:45:37 น.
03 มี.ค. 2561 17:00 น. รอพิจารณา

 

02 มีนาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 29 ม.ค. 2561 10:47:41 น.
05 มี.ค. 2561 21:00 น. รอพิจารณา
2 06:00 น. สนามบินจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 29 ม.ค. 2561 10:49:03 น.
05 มี.ค. 2561 21:00 น. รอพิจารณา
3 06:00 น. สนามบินจังหวัดนครพนม โรงแรมเดอะริเวอร์ สำนักงานอธิการบดี จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 09 ก.พ. 2561 16:22:32 น.
05 มี.ค. 2561 21:00 น. รอพิจารณา
4 08:00 น. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายวิทยา จันทนคร
ทำรายการ 17 ม.ค. 2561 15:30:38 น.
04 มี.ค. 2561 16:00 น. รอพิจารณา
5 08:00 น. โรงเรียนมุกดาหาร ,โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร,โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จ.มุกดาหาร

ผู้ขอใช้รถ นายวิทยา จันทนคร
ทำรายการ 19 ม.ค. 2561 09:53:24 น.
04 มี.ค. 2561 16:00 น. รอพิจารณา
6 08:00 น. โรงเรียนมุกดาหาร ,โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร,โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จ.มุกดาหาร

ผู้ขอใช้รถ นายวิทยา จันทนคร
ทำรายการ 19 ม.ค. 2561 09:58:09 น.
04 มี.ค. 2561 16:00 น. รอพิจารณา

 

05 มีนาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 10:00 น. สนาบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายทรัพย์ทวี ดวงมาลัย
ทำรายการ 10 ก.พ. 2561 11:35:42 น.
06 มี.ค. 2561 18:00 น. รอพิจารณา

 

08 มีนาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 8:15 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 05 ก.พ. 2561 13:43:33 น.
08 มี.ค. 2561 10:00 น. รอพิจารณา

 


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 220
ผู้ดูแลจัดการบริหารการใช้รถ นายเอกลักษ์ ลาภะ โทร 085-4665212
 
NULL