วัน จันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา น.  
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 8 รายการ
 
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 54.205.60.171
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์

27 มีนาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 04:00 น. โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสุชีวา สิทธิจินดา
ทำรายการ 22 มี.ค. 2560 15:10:07 น.
27 มี.ค. 2560 22:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 201 กทม.
พขร.1 คน : พขร.คณะวิลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

อนุมัติเมื่อ 23 มี.ค. 2560 08:42:00 น.
2 15:30 น. lนามบิน นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวนิยรัตน์ ชิณสาร
ทำรายการ 27 มี.ค. 2560 11:52:12 น.
28 มี.ค. 2560 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 4กฎ 4360 กทม
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 27 มี.ค. 2560 17:24:43 น.

 

28 มีนาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ.อุดรธานี

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์
ทำรายการ 09 มี.ค. 2560 11:11:34 น.
30 มี.ค. 2560 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 14 มี.ค. 2560 13:16:16 น.
2 08:00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอรอุมา สกุลไทย
ทำรายการ 27 มี.ค. 2560 15:27:32 น.
28 มี.ค. 2560 12:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903
พขร.1 คน : พขร.คณะวิลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

อนุมัติเมื่อ 27 มี.ค. 2560 17:24:10 น.
3 19:30 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 07 มี.ค. 2560 15:25:24 น.
28 มี.ค. 2560 19:30 น. รอพิจารณา
4 9:00 น. ว.การท่องเที่ยวฯ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล
ทำรายการ 23 มี.ค. 2560 16:36:55 น.
30 มี.ค. 2560 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 6059
พขร.1 คน : นายสวรรค์ จันทร์ดี

อนุมัติเมื่อ 27 มี.ค. 2560 17:25:40 น.

 

29 มีนาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 05:00 น. สำนักงานอัยการคดีปกครอง จ.อุดรธานี

ผู้ขอใช้รถ นายเอกวัฒน์ โกศัลวัฒน์
ทำรายการ 27 มี.ค. 2560 12:50:57 น.
29 มี.ค. 2560 18:00 น. รอพิจารณา
2 10:00 น. สนามบินนครพนม-โรงแรมเดอะริเวอร์-อาคารศรีโคตรบูรณ์-สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอรปวีณ์ บัวชู
ทำรายการ 22 มี.ค. 2560 17:08:16 น.
30 มี.ค. 2560 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 24 มี.ค. 2560 10:13:20 น.

 

30 มีนาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเบญจมาศ วังคะฮาด
ทำรายการ 07 มี.ค. 2560 15:46:16 น.
31 มี.ค. 2560 16:00 น. รอพิจารณา
2 09:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายฉลาด แพงดวงแก้ว
ทำรายการ 21 มี.ค. 2560 10:36:07 น.
30 มี.ค. 2560 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 22 มี.ค. 2560 15:39:57 น.
3 10:30 น. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอานันทพร ถึงแสง
ทำรายการ 20 มี.ค. 2560 10:06:13 น.
30 มี.ค. 2560 16:00 น. รอพิจารณา

 

31 มีนาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. วิทยาลัยธาตุพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
ทำรายการ 27 มี.ค. 2560 19:26:14 น.
31 มี.ค. 2560 16:00 น. รอพิจารณา
2 16:30 น. สะพานมิตรภาพ 3 จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวพรสุดา ชาลีพล
ทำรายการ 22 มี.ค. 2560 09:01:02 น.
03 เม.ย. 2560 08:00 น. รอพิจารณา

 

02 เมษายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 14:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศิริภรณ์ นราหนองแวง
ทำรายการ 20 มี.ค. 2560 13:30:09 น.
04 เม.ย. 2560 20:00 น. รอพิจารณา

 

09 เมษายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. รับวิทยากร จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
ทำรายการ 24 มี.ค. 2560 14:08:49 น.
10 เม.ย. 2560 16:00 น. รอพิจารณา

 


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 220
พัฒนาระบบโดย นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 405