วัน ศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา น.  
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 18 รายการ
 
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน
IP : 54.196.47.145
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์

20 เมษายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. สนามบินสกลนคร จ.สกลนคร

ผู้ขอใช้รถ นายทรัพย์ทวี ดวงมาลัย
ทำรายการ 02 เม.ย. 2561 13:32:42 น.
21 เม.ย. 2561 15:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903 กทม
พขร.1 คน : นายปิยวัฒน์ ภูชุม

อนุมัติเมื่อ 17 เม.ย. 2561 15:18:49 น.
2 08:30 น. สนามบิน จังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์
ทำรายการ 18 เม.ย. 2561 09:49:31 น.
24 เม.ย. 2561 17:11 น. รอพิจารณา
3 17:45 น. ท่าอากาศยานนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศุภวารี วงศ์ปทุม
ทำรายการ 20 เม.ย. 2561 06:22:38 น.
20 เม.ย. 2561 19:00 น. รอพิจารณา

 

21 เมษายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 16:00 น. 1.สนามบินจังหวัดนครพนม 2. บ้านวังพญานาค 3.วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี
ทำรายการ 18 เม.ย. 2561 15:08:14 น.
22 เม.ย. 2561 19:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 201 กทม.
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 20 เม.ย. 2561 08:56:05 น.

 

22 เมษายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 12:00 น. จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์
ทำรายการ 11 เม.ย. 2561 09:22:44 น.
23 เม.ย. 2561 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กธ 1584 กทม.
พขร.1 คน : นายปิยวัฒน์ ภูชุม

อนุมัติเมื่อ 11 เม.ย. 2561 10:41:58 น.

 

23 เมษายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. กรุงเทพ จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ขอใช้รถ ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
ทำรายการ 02 เม.ย. 2561 14:50:15 น.
27 เม.ย. 2561 18:00 น. รอพิจารณา

 

25 เมษายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. ศาลาประชาคมยงใจยุทธ์ นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศุภวารี วงศ์ปทุม
ทำรายการ 17 เม.ย. 2561 13:43:13 น.
25 เม.ย. 2561 10:30 น. รอพิจารณา
2 09:30 น. สนามบินจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางจริยา นครวงค์
ทำรายการ 20 เม.ย. 2561 00:18:45 น.
25 เม.ย. 2561 17:00 น. รอพิจารณา
3 12:45 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนินสะอาด) จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางจริยา นครวงค์
ทำรายการ 20 เม.ย. 2561 00:25:09 น.
25 เม.ย. 2561 16:30 น. รอพิจารณา
4 7:00 น. ศาลากลางจังหวัด และคณะศิลปศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล
ทำรายการ 11 เม.ย. 2561 17:04:40 น.
25 เม.ย. 2561 16:30 น. รอพิจารณา

 

26 เมษายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผู้ขอใช้รถ นางสาวพรสุดา ชาลีพล
ทำรายการ 20 มี.ค. 2561 15:51:37 น.
30 เม.ย. 2561 22:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 17 เม.ย. 2561 15:21:26 น.
2 08:00 น. คณะครุศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเตือนใจ สิงห์สุ
ทำรายการ 17 เม.ย. 2561 15:19:49 น.
26 เม.ย. 2561 16:00 น. รอพิจารณา
3 09:00 น. ศาลากลางจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศุภวารี วงศ์ปทุม
ทำรายการ 17 เม.ย. 2561 13:45:41 น.
26 เม.ย. 2561 14:00 น. รอพิจารณา
4 12:00 น. คณะครุศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล
ทำรายการ 17 เม.ย. 2561 11:35:53 น.
26 เม.ย. 2561 16:30 น. รอพิจารณา

 

30 เมษายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. โรงแรม ราชศุภมิตร อาร์. เอส. โฮเตล ( R.S. Hotel ) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ผู้ขอใช้รถ ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
ทำรายการ 21 มี.ค. 2561 14:13:19 น.
04 พ.ค. 2561 06:00 น. รอพิจารณา
2 07:00 น. คณะครุศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเตือนใจ สิงห์สุ
ทำรายการ 17 เม.ย. 2561 15:28:13 น.
03 พ.ค. 2561 16:00 น. รอพิจารณา
3 08:00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเบญจมาศ วังคะฮาด
ทำรายการ 18 เม.ย. 2561 11:18:58 น.
01 พ.ค. 2561 22:00 น. รอพิจารณา

 

01 พฤษภาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 13:00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม บ้านเนินสะอาด และ คณะวิทยาศาสตร์ ภูกระแต จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวนัลภา ชุมพงษ์ศักดิ์
ทำรายการ 12 เม.ย. 2561 00:18:14 น.
01 พ.ค. 2561 16:00 น. รอพิจารณา
2 16:00 น. ท่าอากาศยานจังหวัดนครพนม โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอภิรดี อุณาพรหม
ทำรายการ 09 เม.ย. 2561 09:39:05 น.
04 พ.ค. 2561 15:00 น. รอพิจารณา

 

02 พฤษภาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 8:30 น. ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสุภาวดี สุตะโคตร
ทำรายการ 16 มี.ค. 2561 09:23:50 น.
04 พ.ค. 2561 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903 กทม
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 22 มี.ค. 2561 10:52:02 น.

 

04 พฤษภาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 16:00 น. จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอภิรดี อุณาพรหม
ทำรายการ 09 เม.ย. 2561 09:44:15 น.
05 พ.ค. 2561 08:00 น. รอพิจารณา

 

07 พฤษภาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:30 น. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวกฎชกร คำเห็น
ทำรายการ 10 เม.ย. 2561 15:28:01 น.
07 พ.ค. 2561 11:00 น. รอพิจารณา

 

10 พฤษภาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 15:30 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวปนัดดา ปริปุณณะ
ทำรายการ 18 เม.ย. 2561 11:00:51 น.
11 พ.ค. 2561 16:30 น. รอพิจารณา

 


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 220
ผู้ดูแลจัดการบริหารการใช้รถ นายเอกลักษ์ ลาภะ โทร 085-4665212
 
NULL