วัน อาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา น.  
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 7 รายการ
 
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 54.80.132.10
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์

24 ตุลาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. อำเภอนาหว้า จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอรฑดา เพชรพลอย
ทำรายการ 19 ต.ค. 2560 15:46:38 น.
24 ต.ค. 2560 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021 กทม
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 19 ต.ค. 2560 16:00:24 น.
2 09:45 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวพรสุดา ชาลีพล
ทำรายการ 17 ต.ค. 2560 10:45:12 น.
25 ต.ค. 2560 15:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 20 ต.ค. 2560 13:35:07 น.

 

28 ตุลาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. ค่ายพระยอด จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายสุรศักดิ์ พรหมศรีสุข
ทำรายการ 04 ต.ค. 2560 13:15:03 น.
29 ต.ค. 2560 17:00 น. รอพิจารณา

 

30 ตุลาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. อำเภอบ้านแพง จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอรฑดา เพชรพลอย
ทำรายการ 02 ต.ค. 2560 11:36:12 น.
31 ต.ค. 2560 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021 กทม
พขร.1 คน : นายนันทพงศ์ วงศ์ณรัตน์

อนุมัติเมื่อ 04 ต.ค. 2560 10:53:29 น.
2 14:00 น. สรากลาง จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง
ทำรายการ 11 ต.ค. 2560 09:12:01 น.
30 ต.ค. 2560 20:30 น. รอพิจารณา

 

02 พฤศจิกายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 15:00 น. ท่าอากาศยานจังหวักนครพนม รร.เดอะริเวอร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอภิรดี อุณาพรหม
ทำรายการ 29 ก.ย. 2560 08:43:15 น.
03 พ.ย. 2560 15:00 น. รอพิจารณา

 

05 พฤศจิกายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 12:00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นายทรัพย์ทวี ดวงมาลัย
ทำรายการ 18 ต.ค. 2560 11:08:06 น.
06 พ.ย. 2560 10:00 น. รอพิจารณา

 

07 พฤศจิกายน 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ผู้ขอใช้รถ นายกฤติเดช รัตนโยธิน
ทำรายการ 18 ต.ค. 2560 10:11:11 น.
16 พ.ย. 2560 17:00 น. รอพิจารณา
2 08:00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ผู้ขอใช้รถ นายกฤตภาส แก้วราชนิวงศ์
ทำรายการ 12 ต.ค. 2560 10:45:25 น.
16 พ.ย. 2560 17:00 น. รอพิจารณา

 

15 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 8:00 น. จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จ.บึงกาฬ

ผู้ขอใช้รถ นายวิทยา จันทนคร
ทำรายการ 24 ส.ค. 2560 08:48:13 น.
17 ธ.ค. 2560 16:00 น. รอพิจารณา

 


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 220
พัฒนาระบบโดย นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 405
 
NULL