วัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา น.  
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 11 รายการ
 
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน
IP : 54.198.96.198
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์

22 สิงหาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. ธาตุพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายธนิต พิสุทธิ์
ทำรายการ 26 ก.ค. 2561 13:13:42 น.
22 ส.ค. 2561 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021 กทม
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 17 ส.ค. 2561 10:29:52 น.
2 07:30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอัญชลี กำริสุ
ทำรายการ 17 ก.ค. 2561 17:24:00 น.
25 ส.ค. 2561 13:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายนิธิศ งอกวงษ์

อนุมัติเมื่อ 16 ส.ค. 2561 08:28:26 น.
3 08:30 น. คณะศิลปศาสตณ์และวิทยาศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวภัทร์รวี บัวบาน
ทำรายการ 10 ส.ค. 2561 13:47:00 น.
22 ส.ค. 2561 11:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 203 กทม.
พขร.1 คน : นายทวีวัฒน์ รุณธาตุ

อนุมัติเมื่อ 16 ส.ค. 2561 08:24:17 น.
4 09:30 น. นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศุภกาญจน์จิรา พ่อยันต์
ทำรายการ 21 ส.ค. 2561 10:31:11 น.
22 ส.ค. 2561 14:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 201 กทม.
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 21 ส.ค. 2561 14:04:32 น.
5 8:45 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายธนิต พิสุทธิ์
ทำรายการ 10 ส.ค. 2561 15:09:52 น.
22 ส.ค. 2561 11:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน อ-7639
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 16 ส.ค. 2561 08:25:52 น.

 

23 สิงหาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. บ้านพะเนาว์ ต.ห้วยยาง จ.สกลนคร จ.สกลนคร

ผู้ขอใช้รถ นายธนิต พิสุทธิ์
ทำรายการ 15 ส.ค. 2561 17:34:03 น.
23 ส.ค. 2561 19:00 น. รถยนต์ 2 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 201 กทม., รถตู้ ทะเบียน ฮว 203 กทม.
พขร.2 คน : นายรื่น ชาลีพล, นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 17 ส.ค. 2561 10:32:18 น.
2 09:00 น. รับส่งที่สนามบิน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางอรปรียา ตามา
ทำรายการ 15 ส.ค. 2561 09:24:26 น.
24 ส.ค. 2561 09:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กธ 1584 กทม.
พขร.1 คน : นายทวีวัฒน์ รุณธาตุ

อนุมัติเมื่อ 16 ส.ค. 2561 08:04:24 น.

 

26 สิงหาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 14:00 น. วันที่ 26 ส.ค. 61 สนามบินนครพนม วันที่ 30 ส.ค. 61 จังหวัดขอนแก่น จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน
ทำรายการ 19 ส.ค. 2561 18:12:14 น.
31 ส.ค. 2561 09:00 น. รอพิจารณา

 

27 สิงหาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวภัทร์รวี บัวบาน
ทำรายการ 10 ส.ค. 2561 13:20:11 น.
31 ส.ค. 2561 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮย 1903 กทม
พขร.1 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 20 ส.ค. 2561 14:07:14 น.
2 14:30 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวภัทร์รวี บัวบาน
ทำรายการ 12 ส.ค. 2561 10:52:26 น.
27 ส.ค. 2561 16:30 น. รอพิจารณา

 

28 สิงหาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 05:00 น. โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี

ผู้ขอใช้รถ นางสาวภาวินี ธันยพงศ์พันธุ์
ทำรายการ 20 ส.ค. 2561 13:31:41 น.
01 ก.ย. 2561 10:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 21 ส.ค. 2561 08:19:36 น.
2 08:30 น. วิทยาลัยนาหว้า จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายปรมินทร์ โอมี
ทำรายการ 09 ส.ค. 2561 17:13:38 น.
28 ส.ค. 2561 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 3 กธ 8021 กทม
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 21 ส.ค. 2561 15:04:11 น.

 

30 สิงหาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 04:00 น. เค ที เอ แม่นชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ขอใช้รถ นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
ทำรายการ 06 ส.ค. 2561 13:34:15 น.
31 ส.ค. 2561 20:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 16 ส.ค. 2561 08:33:24 น.
2 06:00 น. โรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอรปวีณ์ บัวชู
ทำรายการ 20 ส.ค. 2561 14:43:42 น.
30 ส.ค. 2561 16:00 น. รอพิจารณา

 

31 สิงหาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:30 น. สถาบันภาษา จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอาภาภัทร สุขวงษ์
ทำรายการ 21 ส.ค. 2561 11:29:01 น.
31 ส.ค. 2561 16:30 น. รอพิจารณา
2 12:45 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวภัทร์รวี บัวบาน
ทำรายการ 12 ส.ค. 2561 10:55:46 น.
31 ส.ค. 2561 16:30 น. รอพิจารณา
3 13:00 น. โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวอภิรดี อุณาพรหม
ทำรายการ 16 ส.ค. 2561 10:55:36 น.
01 ก.ย. 2561 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายรื่น ชาลีพล

อนุมัติเมื่อ 17 ส.ค. 2561 10:30:43 น.

 

06 กันยายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. ในตัวเมืองนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางศิริภรณ์ นราหนองแวง
ทำรายการ 21 ส.ค. 2561 14:15:53 น.
07 ก.ย. 2561 08:00 น. รอพิจารณา

 

07 กันยายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:00 น. วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชนิดา ยุบลไสย์
ทำรายการ 08 ส.ค. 2561 16:02:16 น.
09 ก.ย. 2561 13:00 น. รอพิจารณา

 

09 กันยายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. รับ อ.สุทธิพงศ์ จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรัญญุพัชร บุญจำนงค์
ทำรายการ 17 ส.ค. 2561 16:27:17 น.
12 ก.ย. 2561 22:00 น. รอพิจารณา
2 10:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรัญญุพัชร บุญจำนงค์
ทำรายการ 17 ส.ค. 2561 16:28:19 น.
12 ก.ย. 2561 22:00 น. รอพิจารณา

 

19 กันยายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:00 น. รับ อ.สุทธิพงศ์ จ.ขอนแก่น

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรัญญุพัชร บุญจำนงค์
ทำรายการ 17 ส.ค. 2561 16:29:11 น.
21 ก.ย. 2561 22:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 3 กธ 1584 กทม.
พขร.1 คน : นายวิทยา นวนป้อง

อนุมัติเมื่อ 18 ส.ค. 2561 13:27:55 น.
2 10:00 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาววรัญญุพัชร บุญจำนงค์
ทำรายการ 17 ส.ค. 2561 16:30:23 น.
21 ก.ย. 2561 22:00 น. รอพิจารณา

 


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 220
ผู้ดูแลจัดการบริหารการใช้รถ นายเอกลักษ์ ลาภะ โทร 085-4665212
 
NULL