ระบบจองใช้รถออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
  ѹ พุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 .  ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ǨͺѡҹѺöк
 
Username :
Password :
 
 

ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
 มีรายการรอพิจารณา 5 รายการ
 

ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 18.204.55.168
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้
 

แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน

ข้อมูลปัจจุบัน | แสดงข้อมูล เดือน ปี


รายการ การขอใช้รถยนต์ประจำเดือน สิงหาคม 2563

มีรายการขอใช้รถยนต์ 20 รายการ

* คลิกที่ชื่อผู้ขอใช้รถ เพื่อดูรายละเอียด
ที่ ผู้ขอใช้รถ วันที่ไป - กลับ สถานที่ไป
20 นางปิ่นอัมภรณ์ มะลัย

อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม


ทำรายการ 10 ส.ค. 2563 15:11:10 น.
ไป 27 ส.ค. 2563 04:00 น.

กลับ 28 ส.ค. 2563 21:00 น.
สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร

ไปเพื่อ : รับ - ส่ง นักศึกษาฝึกงาน


รอพิจารณา
19 นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม


ทำรายการ 10 ส.ค. 2563 13:48:14 น.
ไป 10 ส.ค. 2563 15:00 น.

กลับ 10 ส.ค. 2563 20:00 น.
สนามบินจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เดินทางไปขึ้นเครื่องบินเพื่อเข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 1 ขฆ 3025
พขร.1 คน : นายนิธิศ งอกวงษ์

อนุมัติเมื่อ 10 ส.ค. 2563 15:02:09 น.
18 นายเอกวัฒน์ โกศัลวัฒน์

นิติกร


ทำรายการ 10 ส.ค. 2563 08:49:11 น.
ไป 10 ส.ค. 2563 09:00 น.

กลับ 10 ส.ค. 2563 11:00 น.
สถานีตำรวจบ้านกลาง จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าให้ข้อมูลตามที่เจ้าพนักงานสอบสวนนัดหมาย

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 1 ขฆ 3022 กทม
พขร.1 คน : นายปิยวัฒน์ ภูชุม

อนุมัติเมื่อ 10 ส.ค. 2563 09:56:46 น.
17 นางสาวสุกัญญา บัวผัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 07 ส.ค. 2563 16:18:54 น.
ไป 10 ส.ค. 2563 10:30 น.

กลับ 10 ส.ค. 2563 12:00 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ส่งเอกสาร

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 10 ส.ค. 2563 09:57:49 น.
16 นางสาวรุจิรดา สุขสันต์หรรษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ทำรายการ 07 ส.ค. 2563 13:32:36 น.
ไป 14 ส.ค. 2563 08:40 น.

กลับ 14 ส.ค. 2563 13:30 น.
สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับ-ส่ง รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ กรรมการสภาวิชาการ

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6083 กทม
พขร.1 คน : นายสวางใจ พรหมชัย

อนุมัติเมื่อ 10 ส.ค. 2563 10:01:59 น.
15 นางสาวรุจิรดา สุขสันต์หรรษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ทำรายการ 07 ส.ค. 2563 13:30:47 น.
ไป 13 ส.ค. 2563 16:30 น.

กลับ 14 ส.ค. 2563 13:30 น.
สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับ-ส่ง กรรมการสภาวิชาการ จำนวน 3 คน ได้แก่ อ.หมอวุฒิชัย อ.โกสินทร์ และ อ.เกษมศานต์ เพื่อมาประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 หมายเหตุ: อ.หมอวุฒิชัย เดินทางกลับในวันที่ 15 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. (เนื่องจากมีประชุมต่อ)

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6078 กทม
พขร.1 คน : นายนิธิศ งอกวงษ์

อนุมัติเมื่อ 10 ส.ค. 2563 10:01:07 น.
14 นางสาววรรณภา แสนวันดี

นักวิชาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์


ทำรายการ 07 ส.ค. 2563 10:27:19 น.
ไป 14 ส.ค. 2563 08:30 น.

กลับ 14 ส.ค. 2563 16:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิทย์ สนุกคิด สนุกทำ

รถยนต์ 2 คัน : รถบัส ทะเบียน 40-0144 นพ, รถบัส ทะเบียน 40-0145 นพ
พขร.2 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง, นายนันทพงศ์ วงศ์ณรัตน์

อนุมัติเมื่อ 10 ส.ค. 2563 09:59:53 น.
13 นางสาววรรณภา แสนวันดี

นักวิชาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์


ทำรายการ 07 ส.ค. 2563 10:24:07 น.
ไป 13 ส.ค. 2563 08:30 น.

กลับ 13 ส.ค. 2563 16:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิทย์ สนุกคิด สนุกทำ

รถยนต์ 2 คัน : รถบัส ทะเบียน 40-0144 นพ, รถบัส ทะเบียน 40-0145 นพ
พขร.2 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง, นายนันทพงศ์ วงศ์ณรัตน์

อนุมัติเมื่อ 10 ส.ค. 2563 09:59:35 น.
12 นายเฉลิม ทุมเสน

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 06 ส.ค. 2563 14:11:24 น.
ไป 11 ก.ย. 2563 07:00 น.

กลับ 12 ส.ค. 2563 20:00 น.
สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับส่งวิทยากร


รอพิจารณา
11 นายเฉลิม ทุมเสน

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 06 ส.ค. 2563 14:09:59 น.
ไป 26 ส.ค. 2563 09:00 น.

กลับ 26 ส.ค. 2563 20:00 น.
สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับส่งวิทยากร


รอพิจารณา
10 นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 06 ส.ค. 2563 11:14:47 น.
ไป 07 ส.ค. 2563 13:30 น.

กลับ 07 ส.ค. 2563 16:00 น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563

รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 1 ขฆ 3025
พขร.1 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 06 ส.ค. 2563 13:34:03 น.
9 นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 05 ส.ค. 2563 14:32:46 น.
ไป 06 ส.ค. 2563 09:00 น.

กลับ 06 ส.ค. 2563 12:00 น.
เรือนจำนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เป็นวิทยากรจิตอาสา

รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 1 ขฆ 3025
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 05 ส.ค. 2563 15:42:57 น.
8 นางสาวอุบลพันธ์ เอี่ยมสม

นิติกร


ทำรายการ 05 ส.ค. 2563 14:11:31 น.
ไป 07 ส.ค. 2563 9:00 น.

กลับ 07 ส.ค. 2563 14:00 น.
สำนักงานอธิการบดี จ.นครพนม

ไปเพื่อ : มาประชุมสอบวินัย

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 1 ขฆ 3022 กทม
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 05 ส.ค. 2563 14:16:20 น.
7 นายเฉลิม ทุมเสน

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 05 ส.ค. 2563 13:49:53 น.
ไป 07 ส.ค. 2563 16:30 น.

กลับ 08 ส.ค. 2563 18:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ สนามบินนครพนม โรงแรมไอโฮเทล จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับส่งวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 204 กทม.
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 05 ส.ค. 2563 13:54:14 น.
6 นางสาวรสสุคนธ์ แก้วไกรสร

นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ทำรายการ 05 ส.ค. 2563 12:24:51 น.
ไป 07 ส.ค. 2563 07:30 น.

กลับ 07 ส.ค. 2563 13:00 น.
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตร

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮว 197 กทม
พขร.1 คน : นายทวีวัฒน์ รุณธาตุ

อนุมัติเมื่อ 05 ส.ค. 2563 13:56:32 น.
5 นางสาวอุบลพันธ์ เอี่ยมสม

นิติกร


ทำรายการ 05 ส.ค. 2563 10:44:31 น.
ไป 13 ส.ค. 2563 08:00 น.

กลับ 14 ส.ค. 2563 15:00 น.
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค4 จ.ขอนแก่น

ไปเพื่อ : ไปตามที่ศาลนัดหมาย


ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เลื่อนประชุม
4 นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 04 ส.ค. 2563 09:01:54 น.
ไป 18 ส.ค. 2563 08:00 น.

กลับ 18 ส.ค. 2563 16:30 น.
ศูนย์ประชุมพักพิงอิงโขง จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม


รอพิจารณา
3 นายพิหเคนทร์ ชลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 03 ส.ค. 2563 15:27:02 น.
ไป 04 ส.ค. 2563 13:00 น.

กลับ 04 ส.ค. 2563 16:00 น.
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน 1 ขฆ 3022 กทม
พขร.1 คน : นายสวางใจ พรหมชัย

อนุมัติเมื่อ 04 ส.ค. 2563 08:30:08 น.
2 นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 03 ส.ค. 2563 13:33:49 น.
ไป 14 ส.ค. 2563 10:00 น.

กลับ 14 ส.ค. 2563 12:00 น.
รร.ไอโฮเทล จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ผอ.พัฒน์ธวัตร์ วิทยากรจิตอาสา ปกครองจังหวัด

รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 1 ขฆ 3025
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 10 ส.ค. 2563 10:03:52 น.
1 นางสาวกัญสพัฒน์ นับถือตรง

อาจารย์ วิทยาลัยธาตุพนม


ทำรายการ 03 ส.ค. 2563 10:31:35 น.
ไป 27 ส.ค. 2563 04:00 น.

กลับ 28 ส.ค. 2563 21:00 น.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร จ.กรุงเทพมหานคร

ไปเพื่อ : รับและส่งตัวนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 7-11 จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร

รถยนต์ 1 คัน : รถบัส ทะเบียน 40-0144 นพ
พขร.2 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง, นายนันทพงศ์ วงศ์ณรัตน์

อนุมัติเมื่อ 05 ส.ค. 2563 13:54:36 น.


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 503
นายเฉลิม ทุมเสน ตำแหน่ง หัวหน้างานยานพาหนะและอาคารสถานที่ โทรศัพท์ 0804792229