ระบบจองใช้รถออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
  ѹ พุธ ที่ 27 มกราคม 2564 .  ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ǨͺѡҹѺöк
 
Username :
Password :
 
 

ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
พขร. Login
Admin Login
   
 มีรายการรอพิจารณา 6 รายการ
 

ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 3.232.133.141
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้
 

แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน

ข้อมูลปัจจุบัน | แสดงข้อมูล เดือน ปี


รายการ การขอใช้รถยนต์ประจำเดือน มกราคม 2564

มีรายการขอใช้รถยนต์ 31 รายการ

* คลิกที่ชื่อผู้ขอใช้รถ เพื่อดูรายละเอียด
ที่ ผู้ขอใช้รถ วันที่ไป - กลับ สถานที่ไป
31 นางสาวVAN CAO THI HONG

นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


ทำรายการ 26 ม.ค. 2564 11:53:48 น.
ไป 27 ม.ค. 2564 13:00 น.

กลับ 27 พ.ย. 2562 17:00 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ประชุมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6083 กทม
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 26 ม.ค. 2564 13:44:13 น.
30 นางสาวนัทติญา ทองโคตร

นิติกร


ทำรายการ 26 ม.ค. 2564 09:09:22 น.
ไป 26 ม.ค. 2564 10:00 น.

กลับ 26 ม.ค. 2564 12:00 น.
คณะศิลปศาสตร์ จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ส่งเอกสารประกอบการสอบสวน

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6078 กทม
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 26 ม.ค. 2564 09:49:57 น.
29 นางสาวปิยะดา ใสหมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 26 ม.ค. 2564 09:04:48 น.
ไป 04 ก.พ. 2564 08:00 น.

กลับ 05 ก.พ. 2564 16:00 น.
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ไปเพื่อ : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


รอพิจารณา
28 นางสาววีรีย์ วงศ์ณรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 26 ม.ค. 2564 08:40:52 น.
ไป 03 ก.พ. 2564 9:30 น.

กลับ 03 ก.พ. 2564 16:00 น.
ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ลงพื้นที่ผู้ประกอบการ


รอพิจารณา
27 นายเฉลิมพล อะทาโส

อาจารย์ คณะครุศาสตร์


ทำรายการ 23 ม.ค. 2564 10:35:20 น.
ไป 31 ม.ค. 2564 06:00 น.

กลับ 01 ก.พ. 2564 16:00 น.
วัดโพธ์ชัย พระอารามหลวง จ.หนองคาย

ไปเพื่อ : นำนักศึกษาไปบรรเลงปี่พาทย์และฟ้อนบวงสรวง

รถยนต์ 1 คัน : รถบัส ทะเบียน 40-0144 นพ
พขร.1 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 26 ม.ค. 2564 08:50:14 น.
26 นางสาววีรีย์ วงศ์ณรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 22 ม.ค. 2564 08:59:37 น.
ไป 29 ม.ค. 2564 12:00 น.

กลับ 29 ม.ค. 2564 12:00 น.
ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ลงพื้นที่ผู้ประกอบการ


รอพิจารณา
25 นางสาววีรีย์ วงศ์ณรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 22 ม.ค. 2564 08:56:29 น.
ไป 25 ม.ค. 2564 12:00 น.

กลับ 25 ม.ค. 2564 16:00 น.
ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ลงพื้นที่ผู้ประกอบการ

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6083 กทม
พขร.1 คน : นายนันทพงศ์ วงศ์ณรัตน์

อนุมัติเมื่อ 22 ม.ค. 2564 09:28:27 น.
24 นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 21 ม.ค. 2564 16:44:27 น.
ไป 25 ม.ค. 2564 07:00 น.

กลับ 25 ม.ค. 2564 12:00 น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6078 กทม
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 22 ม.ค. 2564 09:26:38 น.
23 นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี

นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 21 ม.ค. 2564 15:52:18 น.
ไป 22 ม.ค. 2564 13:30 น.

กลับ 22 ม.ค. 2564 14:30 น.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ขนย้ายอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงห้องสถานีวิทยุ

รถยนต์ 1 คัน : รถ ๖ ล้อ ทะเบียน 40-0125 นพ
พขร.1 คน : นายปิยวัฒน์ ภูชุม

อนุมัติเมื่อ 21 ม.ค. 2564 16:21:07 น.
22 นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 20 ม.ค. 2564 16:16:45 น.
ไป 22 ม.ค. 2564 07:45 น.

กลับ 22 ม.ค. 2564 12:00 น.
ศาลากลาง จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 1 ขฆ 3025
พขร.1 คน : นายนันทพงศ์ วงศ์ณรัตน์

อนุมัติเมื่อ 21 ม.ค. 2564 08:53:19 น.
21 นางสาวปิยะดา ใสหมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 20 ม.ค. 2564 11:30:17 น.
ไป 24 ม.ค. 2564 08:00 น.

กลับ 27 ม.ค. 2564 16:00 น.
จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ไปเพื่อ : ไปรับท่าน ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วงสุข กรรมการ ในการประชุม การพิจารณากำหนดวิชาการ (ก.พ.ว.)

รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 1 ขฆ 3025
พขร.1 คน : นายนิธิศ งอกวงษ์

อนุมัติเมื่อ 20 ม.ค. 2564 13:27:57 น.
20 นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 19 ม.ค. 2564 15:42:08 น.
ไป 20 ม.ค. 2564 13:00 น.

กลับ 20 ม.ค. 2564 16:00 น.
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 1 ขฆ 3025
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 20 ม.ค. 2564 08:32:29 น.
19 นางสาวพุธิดา สิมสินธุ์

นักวิชาการพัสดุ


ทำรายการ 19 ม.ค. 2564 14:05:35 น.
ไป 20 ม.ค. 2564 09:30 น.

กลับ 20 ม.ค. 2564 11:30 น.
สำนักงานก่อสร้างสนามกีฬา Sport Complex จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ประชุมตรวจรับ

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ.4886 กทม.
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 19 ม.ค. 2564 14:46:10 น.
18 นายธนวิน สาตสิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา


ทำรายการ 19 ม.ค. 2564 11:24:25 น.
ไป 20 ม.ค. 2564 12:00 น.

กลับ 20 ม.ค. 2564 16:00 น.
โรงเรียนบ้านกุงโกน ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ส่งหนังสือขออนุญาตดำเนินกิจกรรมและลงพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการค่ายอาสาฯ

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6083 กทม
พขร.1 คน : นายปิยวัฒน์ ภูชุม

อนุมัติเมื่อ 19 ม.ค. 2564 13:14:56 น.
17 นางสาวนัทติญา ทองโคตร

นิติกร


ทำรายการ 19 ม.ค. 2564 11:02:38 น.
ไป 19 ม.ค. 2564 13:30 น.

กลับ 19 ม.ค. 2564 16:00 น.
วิทยาลัยการบินนานาชาติ จ.นครพนม

ไปเพื่อ : นำส่งเอกสารสำคัญ

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6078 กทม
พขร.1 คน : นายทวีวัฒน์ รุณธาตุ

อนุมัติเมื่อ 19 ม.ค. 2564 11:37:14 น.
16 นางสาววีรีย์ วงศ์ณรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 18 ม.ค. 2564 15:47:40 น.
ไป 19 ม.ค. 2564 9:00 น.

กลับ 19 ม.ค. 2564 14:00 น.
อำเภอปลาปาก จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ลงพื้นที่ผู้ประกอบการ

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6083 กทม
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 18 ม.ค. 2564 15:56:55 น.
15 นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 18 ม.ค. 2564 11:56:45 น.
ไป 19 ม.ค. 2564 13:00 น.

กลับ 19 ม.ค. 2564 16:00 น.
ศาลากลาง จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 1 ขฆ 3025
พขร.1 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 18 ม.ค. 2564 13:21:21 น.
14 นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 14 ม.ค. 2564 14:58:41 น.
ไป 15 ม.ค. 2564 10:00 น.

กลับ 15 ม.ค. 2564 12:00 น.
ศาลากลาง จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 1 ขฆ 3025
พขร.1 คน : นายปิยวัฒน์ ภูชุม

อนุมัติเมื่อ 14 ม.ค. 2564 15:36:39 น.
13 นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 12 ม.ค. 2564 16:51:47 น.
ไป 13 ม.ค. 2564 09:30 น.

กลับ 13 ม.ค. 2564 12:00 น.
ศาลากลาง จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 1 ขฆ 3025
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 13 ม.ค. 2564 08:36:03 น.
12 นางสาวสุกัญญา บัวผัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 12 ม.ค. 2564 15:40:28 น.
ไป 13 ม.ค. 2564 10:00 น.

กลับ 13 ม.ค. 2564 12:00 น.
สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ส่งเอกสารหลักฐาน

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6083 กทม
พขร.1 คน : นายสวางใจ พรหมชัย

อนุมัติเมื่อ 12 ม.ค. 2564 15:51:46 น.
11 นางสาวนัทติญา ทองโคตร

นิติกร


ทำรายการ 12 ม.ค. 2564 13:18:44 น.
ไป 12 ม.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 12 ม.ค. 2564 16:00 น.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ส่งเอกสารสำคัญ

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6083 กทม
พขร.1 คน : นายเกรียงศักดิ์ เภตรา

อนุมัติเมื่อ 12 ม.ค. 2564 15:05:49 น.
10 นายสราวุธ ชิตบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง


ทำรายการ 12 ม.ค. 2564 11:40:56 น.
ไป 13 ม.ค. 2564 13:00 น.

กลับ 13 ม.ค. 2564 16:00 น.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถเก๋ง ทะเบียน 1 ขฆ 3025
พขร.1 คน : นายอุดร พวงพิลา

อนุมัติเมื่อ 12 ม.ค. 2564 15:08:50 น.
9 นางสาวรุ่งนภา ยศรักษา

นักวิชาการพัสดุ


ทำรายการ 11 ม.ค. 2564 15:41:21 น.
ไป 12 ม.ค. 2564 13:10 น.

กลับ 12 ม.ค. 2564 15:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ประชุมคณะกรรมการพิจารณผลประกวดราคา โครงการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ.4886 กทม.
พขร.1 คน : นายบุญส่ง แก่นทอง

อนุมัติเมื่อ 12 ม.ค. 2564 09:01:34 น.
8 นายวิทยา จันทนคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ทำรายการ 09 ม.ค. 2564 14:49:20 น.
ไป 20 มี.ค. 2564 08:00 น.

กลับ 20 มี.ค. 2564 16:00 น.
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนมุกดาหาร และ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (ขอเป็นรถเก๋ง) จ.มุกดาหาร

ไปเพื่อ : ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา GAT/PAT ปีการศึกษา 2564


รอพิจารณา
7 นายวิทยา จันทนคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ทำรายการ 09 ม.ค. 2564 14:37:12 น.
ไป 20 มี.ค. 2564 06:00 น.

กลับ 23 มี.ค. 2564 16:00 น.
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 (ขอเป็นรถตู้) จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564


รอพิจารณา
6 นายวิทยา จันทนคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ทำรายการ 09 ม.ค. 2564 14:32:44 น.
ไป 19 มี.ค. 2564 08:00 น.

กลับ 23 มี.ค. 2564 15:00 น.
โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (รถหกล้อ) จ.มุกดาหาร

ไปเพื่อ : รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564


รอพิจารณา
5 นางสาวณิชชยา สุตะภักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน


ทำรายการ 08 ม.ค. 2564 16:08:31 น.
ไป 12 ม.ค. 2564 10:00 น.

กลับ 13 ม.ค. 2564 17:00 น.
ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ไปเพื่อ : รับวิทยากร


ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เลื่อนวัน
4 นางสาวนัทติญา ทองโคตร

นิติกร


ทำรายการ 08 ม.ค. 2564 11:15:40 น.
ไป 08 ม.ค. 2564 13:30 น.

กลับ 08 ม.ค. 2564 16:00 น.
วิทยาลัยการบินนานาชาติ จ.นครพนม

ไปเพื่อ : นำส่งเอกสารสำคัญ

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6078 กทม
พขร.1 คน : นายทวีวัฒน์ รุณธาตุ

อนุมัติเมื่อ 08 ม.ค. 2564 13:23:38 น.
3 นางสาวมัณฑนา อาจวาที

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 07 ม.ค. 2564 16:11:15 น.
ไป 18 ม.ค. 2564 07:30 น.

กลับ 18 ม.ค. 2564 17:00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร

ไปเพื่อ : ศึกษาดูงานด้านงานบัญชี

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ 6083 กทม
พขร.1 คน : นายสวางใจ พรหมชัย

อนุมัติเมื่อ 14 ม.ค. 2564 15:59:22 น.
2 นางสาวสุกัญญา บัวผัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 07 ม.ค. 2564 11:01:04 น.
ไป 08 ม.ค. 2564 09:10 น.

กลับ 08 ม.ค. 2564 11:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ประชุมคณะกรรมพิจารณาผล โครงการประกวดราคา

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน ฮอ.4886 กทม.
พขร.1 คน : นายธานินทร์ เทือกศรี

อนุมัติเมื่อ 07 ม.ค. 2564 13:50:06 น.
1 นางสาวมัณฑนา อาจวาที

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 05 ม.ค. 2564 14:37:00 น.
ไป 11 ม.ค. 2564 07:30 น.

กลับ 11 ม.ค. 2564 17:00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร

ไปเพื่อ : ศึกษาดูงานด้านงานบัญชี


ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เลื่อนวัน


hit tracker
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright 2013 www.npu.ac.th/car - All Rights Reserved
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 503
นายเฉลิม ทุมเสน ตำแหน่ง หัวหน้างานยานพาหนะและอาคารสถานที่ โทรศัพท์ 0804792229