• June 17, 2019
  • Online 7

มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561

: นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว   : 06 ก.ค. 2561 เวลา 09:32:08 น. | : 272

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผศ.ธีระพล ศิระบูชา เป็นประธานในการต้อนรับ คุณลัดดาวรรณ คงทอง เจ้าหน้าที่มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ในโอกาสที่ได้เดินทางพบปะนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิจุมภฏ-พันทิพย์ โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องพยุงชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด