• September 24, 2018
  • Online 24

ว.การท่องเที่ยวฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการธุรกิจร้านนม ขนมหวาน นครพนม รอดหรือร่วงในยุคไทยแลนด์ 4.0

: นายณัฐพงศ์ จันทร   : 14 พ.ย. 2560 เวลา 16:16:35 น. | : 310

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าน ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ แก่นักศึกษาจากผู้รู้จริง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษา กิจกรรม : สัมมนาเชิงวิชาการ “ธุรกิจร้านนม ขนมหวาน นครพนม รอดหรือร่วง ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องรามราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากผู้รู้จริงด้านการทำขนมหวาน ผู้ประกอบการและนักวิชาการ ได้แก่ คุณณัฐกานต์ สุวรรณพฤกษ์ (พี่โบว์) เจ้าของร้าน Ali Blah Blah and Bistro คุณพัชรวัฒน์ ธีรเกียรติธนากร (เชฟทีม) ที่ปรึกษาด้านอาหารจาก R restaurant คุณธีรยุทธ โพธิ์สุ (เชฟอาร์ท) pastry chef จาก R Cafe และอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี ประธานหลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคาร จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ม.นครพนม วิทยากรในงาน โดยทีมงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการโรงแรมและภัตตาคารและสาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจการ ร้านนม ร้านขนมหวาน ในจังหวัดนครพนมอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคารและหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ของรายวิชา การสัมมนาการโรงแรมและภัตตาคารและรายวิชา การจัดประชุม การจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือวิชา MICE

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ว.การท่องเที่ยวฯได้ที่ #FacebookFanpage  #ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด

 

ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : ศิขริน โพธิ์แก้ว

 

รอบรั้วกันเกรา : ว.การท่องเที่ยวฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการธุรกิจร้านนม ขนมหวาน นครพนม รอดหรือร่วงในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด