• September 24, 2018
  • Online 22

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มนพ. ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

: นายคณธร เกตุแย้ม   : 09 ต.ค. 2560 เวลา 14:35:43 น. | : 223

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัด คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าว  :  นายคณธร  เกตุแย้ม

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มนพ. ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด