• September 24, 2018
  • Online 25

คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 09 ต.ค. 2560 เวลา 13:44:57 น. | : 726

           วันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 จัดขึ้น ณ บริเวณ คณะครุศาสตร์ โดยมี 8 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม เช่น มรภ.อุดรธานี, มรภ.เลย, มรภ.ชัยภูมิ, มรภ.สกลนคร, มรภ.มหาสารคาม, มรภ.ร้อยเอ็ด, ม.กาฬสินธิ์, และ คณะครุศาสตร์ ม.นครพนม (เจ้าภาพ ครั้งที่ 15) ซึ่ง เจ้าภาพครั้งต่อไปจะเป็น มรภ.ชัยภูมิ เป็นกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาครุศาสตร์ ที่ร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการเลือกพื้นที่ บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นเขตพื้นที่ในการทำกิจกรรม

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด