• September 24, 2018
 • Online 30

คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

: นายคณธร เกตุแย้ม   : 06 ต.ค. 2560 เวลา 11:39:10 น. | : 265

วันนี้ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในกิจกรรม “ MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ” โดยมี นายศักดิ์ชัย ศรีสุข รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ ตามที่รัฐบาลได้เชิญชวนให้หน่วยงาน และปวงชนร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 อันใกล้จะมาถึงนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

นางสาวสุจิรา กล่าวว่า “ดอกดาวเรือง นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ท่านแล้ว ยังความหมายลึกซึ้งเปรียบเสมือนพระจริยวัตรที่เรียบง่าย พอเพียง เป็นสิ่งสำคัญที่คอยเตือนใจเราทุกคนให้นึกถึงคำที่พ่อสอน และเดินตามรอยเท้าพ่อ ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องพอดีด้วย ทรงทำให้เห็นว่าแค่มีอย่างพอเพียง เราก็จะสุขได้อย่างเพียงพอ”

 

ข่าว/ภาพ  นายคณธร  เกตุแย้ม

ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดกิจกรรม MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด