• June 25, 2018
  • Online 15

ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 16 มิ.ย. 2560 เวลา 16:46:59 น. | : 197

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี จังหวัดนครพนม    ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ  ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” โดยนิทรรศการฯ ได้จัดขึ้นในวาระครบ 55 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมบำรุงขวัญทหารชายแดน ณ จังหวัดนครพนม และได้ประทับแรมในกระโจมที่กองบัญชาการทหารสูงสุดสร้างถวาย ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ณ ตรงบริเวณการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติฯแห่งนี้

สำหรับผู้สนใจ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี จังหวัดนครพนม  เปิดให้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 14- 20 มิถุนายน 2560 มีกิจกรรมดังนี้

1. นิทรรศการภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทหารชายแดน ณ จังหวัดนครพนม และทรงประทับแรม ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ในกระโจมที่กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดถวาย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2505

2. นิทรรศการภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน ณ จังหวัดนครพนม อีก 16 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง

3. ชมภาพยนตร์ส่วนพระองค์การเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมทหารชายแดน ณ จังหวัดนครพนม และทรงประทับแรม ในกระโจมที่กองบัญชาการทหารสูงสุดสร้างถวาย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2505 ความยาว 8 นาที

4.ชมกระโจมจำลอง ย้อนรอยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทหารชายแดน ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ จัดทำโดยกองพันทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง

ภาพ/ข่าว : อรปวีณ์  บัวชู

 

รอบรั้วกันเกรา : ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
รอบรั้วกันเกรา : ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
รอบรั้วกันเกรา : ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
รอบรั้วกันเกรา : ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
รอบรั้วกันเกรา : ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
รอบรั้วกันเกรา : ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
รอบรั้วกันเกรา : ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
รอบรั้วกันเกรา : ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
รอบรั้วกันเกรา : ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
รอบรั้วกันเกรา : ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
รอบรั้วกันเกรา : ผอ.สนง.อธิการบดี มนพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด