ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม (Greater Mekong Subregion Study Center)
ศึกษาวิจัย ให้บริการวิชาการ ประสานเครือข่าย ถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนนำศักยภาพอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


Go to website

Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 1065

Fax : 0 4253 279

Email :

Social:

Map

HOT LINK