ข่าวล่าสุด

21
JUN
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ หัวหน้าแผนกการศึกษาและการกีฬา ผู้บริหารโรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่า และวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
21
JUN
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ หัวหน้าแผนกการศึกษาและการกีฬา ผู้บริหารโรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่า และวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
21
JUN
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ หัวหน้าแผนกการศึกษาและการกีฬา ผู้บริหารโรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่า และวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
21
JUN
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ หัวหน้าแผนกการศึกษาและการกีฬา ผู้บริหารโรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่า และวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
21
JUN
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ หัวหน้าแผนกการศึกษาและการกีฬา ผู้บริหารโรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่า และวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปฏิทินกิจกรรม

03/6/62 - 10/6/62
08:32:02 AM
12/6/62 - 20/6/62
08:32:02 AM
12/6/62 - 20/6/62
08:32:02 AM
12/6/62 - 20/6/62
08:32:02 AM
03/6/62 - 10/6/62
08:32:02 AM
12/6/62 - 20/6/62
08:32:02 AM
12/6/62 - 20/6/62
08:32:02 AM
12/6/62 - 20/6/62
08:32:02 AM
ALL Rights Reserved. © 2016 Nakhon Phanom University