Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 49

รศ. สำรวจ อินแบน ประธานศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา "นครพนมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558" ในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องฟอร์จูนแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนรีเวอร์วิวนครพนม จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

seminar sam

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  รองศาสตราจารย์สำรวจ อินแบน ประธานกรรมการศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่นน้ำโขง (GMS-NPU) ให้การต้อนรับMr. Luc Stevens UNDP ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่นน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม และทั้งสองฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันในด้านความท้าทายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับกลุ่มประเทศใน GMS และ AEC โดยศูนย์ GMS จะนำข้อมูลที่ได้รับ ไปเป็นโจทย์ในการพัฒนากิจกรรมของศูนย์ฯ ต่อไป..

undp resize

สศช. 8 ธ.ค.-สศช.แถลงจัดงาน GMS Summit ครั้งที่ 5 โดยมีผู้นำหลายประเทศสมาชิกเข้าร่วม เตรียมหารือกรอบการลงทุนในภูมิภาคและพัฒนาความร่วมมือทั้งการซื้อขายไฟฟ้าและระบบราง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) จัดการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 หรือ The Fifth GMS Summit ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคมนี้ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ภายใต้หัวข้อ “ความมุ่งมั่นลดควาสมเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน GMS” การประชุมดังกล่าวนอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมงานแล้ว ยังมีผู้นำประเทศภูมิภาค อาทิ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน จากกัมพูชา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน นายทองสิง ธำมะวง นายกรัฐมนตรีลาว และนายเต็งเส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งนายทาเกฮิโกะ นากาโอะ ประธานเอดีบี และผู้ร่วมสัมมนากว่า 500 คน

การประชุมสุดยอดผู้นำ GMS ครั้งนี้จะมีการร่วมกันให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการตามกรอบการลงทุนในภูมิภาค หรือ RIF ประกอบด้วย 10 สาขา 215 แผนงาน ในจำนวนดังกล่าวจะเป็นโครงการลงทุน 123 โครงการ มูลค่ารวม 51,278 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกี่ยวข้องทังสาขาคมนาคม พลังงาน เกษตร และสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของประเทศไทยจะประกอบด้วย โครงการลงทุนและโครงการช่วยเหลือทางวิชาการ 78 โครงการ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รหรือ 177,960 ล้านบาท จำนวนดังกล่าวเป็นแผนงานลงทุนเกี่ยวข้องกับคมนาคมเป็นหลัก โดยโครงการสำคัญเช่น โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมบางใหญ่-กาญจนบุรี จะมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาคระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและทวาย มูลค่าลงทุนกว่า 65,000 ล้านบาท ซึ่งไทยได้จัดลำดับความสำคัญเป็นโครงการลำดับต้น ๆ

นอกจากนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าและแผนงานที่สำคัญของ GMS ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เช่น การจัดตั้งศูนย์ประสานงานซื้อขายไฟฟ้าระหว่างสมาชิกประเทศ GMS การจัดตั้งสมาคมการรถไฟ ของกลุ่มประเทศ GMS รวมถึงการดำเนินการตามข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนของประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งไทยคาดว่าจะสามารถให้สัตยาบันครบทุกภาคผนวกภายในปีนี้

นายอาคม กล่าวอีกว่า การประชุมครั้งนื้ถือเป็นโอกาสดีที่ไทยจะแสดงความพร้อม ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเชิงรุก.- สำนักข่าวไทย

ที่มา: http://tinyurl.com/gmsnews111

ท้าววงนำวงวิไล เจ้าของธุรกิจขุนตาการป้าย กำแพงนครเวียงจันทน์ เสริมอีกว่า “ความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า เมื่อประชาคมอาเซียนเข้ามา ธุรกิจโฆษณาของเราจะบูม เพราะมีนักลงทุนเข้ามามาก มีบริษัทห้างร้านมาก แน่นอนเรื่องโฆษณาสินค้าจะมีมากขึ้น ถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเพื่อจะรับมือก็จะไม่มีการเสียเปรียบ อย่างไรก็ตาม เราดีใจในเรื่องความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น”

รัฐบาลลาวเร่งปรับโครงสร้างด้านนโยบาย ระเบียบ และบุคลากรโครงสร้างมาตรฐานการผลิต คุณภาพสินค้าและบริการ สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้สังคมทราบและเข้าใจ พร้อมกันนั้นยังจัดทีมผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรลงสู่ท้องถิ่นในแขวงต่างๆ

ด้านกฎหมายได้ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบผ่านแดน กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน เงินเดือนข้าราชการ ค่าแรง ส่วนเรื่องภาษา นอกจากรัฐบาลจะเน้นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียนแล้ว ยังส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษาจีนเป็นอันดับต้นๆ เพราะคนจีนเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศลาวมาก อีกทั้ง ให้เงินช่วยเหลือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้วย

ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและโลกภายนอก โดยใช้เส้นทางบิน เป็นต้นว่าสร้างและปรับปรุงสนามบินนานาชาติให้เพียงพอ

ปัจจุบันลาวมีสนามบินนานาชาติอยู่ 4 แห่ง ตัวอย่างเช่น สนามบิน นานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง และสนามบินสะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต เป็นต้น ส่วนเส้นทางน้ำ ลาวมีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นระยะทาง 1,835 กม. ใช้เป็น เส้นทางสัญจรภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี

http://www.thairath.co.th/content/418005

Page 1 of 5
2011. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
By: Joomla Free Templates