ท้าววงนำวงวิไล เจ้าของธุรกิจขุนตาการป้าย กำแพงนครเวียงจันทน์ เสริมอีกว่า “ความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า เมื่อประชาคมอาเซียนเข้ามา ธุรกิจโฆษณาของเราจะบูม เพราะมีนักลงทุนเข้ามามาก มีบริษัทห้างร้านมาก แน่นอนเรื่องโฆษณาสินค้าจะมีมากขึ้น ถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเพื่อจะรับมือก็จะไม่มีการเสียเปรียบ อย่างไรก็ตาม เราดีใจในเรื่องความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น”

รัฐบาลลาวเร่งปรับโครงสร้างด้านนโยบาย ระเบียบ และบุคลากรโครงสร้างมาตรฐานการผลิต คุณภาพสินค้าและบริการ สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้สังคมทราบและเข้าใจ พร้อมกันนั้นยังจัดทีมผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรลงสู่ท้องถิ่นในแขวงต่างๆ

ด้านกฎหมายได้ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบผ่านแดน กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน เงินเดือนข้าราชการ ค่าแรง ส่วนเรื่องภาษา นอกจากรัฐบาลจะเน้นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียนแล้ว ยังส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษาจีนเป็นอันดับต้นๆ เพราะคนจีนเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศลาวมาก อีกทั้ง ให้เงินช่วยเหลือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้วย

ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและโลกภายนอก โดยใช้เส้นทางบิน เป็นต้นว่าสร้างและปรับปรุงสนามบินนานาชาติให้เพียงพอ

ปัจจุบันลาวมีสนามบินนานาชาติอยู่ 4 แห่ง ตัวอย่างเช่น สนามบิน นานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง และสนามบินสะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต เป็นต้น ส่วนเส้นทางน้ำ ลาวมีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นระยะทาง 1,835 กม. ใช้เป็น เส้นทางสัญจรภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี

http://www.thairath.co.th/content/418005

" ตำนานนาคาคดี : ศรัทธา ความเชื่อ พิธีกรรมและคำเล่าขานของคนท้องถิ่น "
ณ ลานคนเมือง เทศบาลเมืองนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม
วันที่ 2 มีนาคม 2556

อ.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้จัดงานเสวนาวิชาการ 

Page 1 of 5
2011. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
By: Joomla Free Templates