NPU CHANNEL : NPU TALK

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU TALK
  • NPU TALK The Leader EP.8 | Mindset ใหม่ในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม | ผศ.ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา

NPU TALK The Leader EP.8 | Mindset ใหม่ในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม | ผศ.ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2024-05-16 11:11:36 231

รายการ NPU TALK รายการที่พาคุณผู้ชม คุณผู้ฟัง ได้รู้จักเรื่องราว ความคิด ตัวตน คน ม.นครพนม ที่น่าสนใจ

ติดตามรับชมเรื่องราวของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ไปพร้อมกับเราได้ในรายการ NPU TALK ตอน The Leader Ep.8 " Mindset ใหม่ในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม "

ดำเนินรายการ : พัฒนะ พิมพ์แน่น

ผลิตรายการโดย งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Facebook: NPUThailand

YouTube: NPUThailand

TikTok: NPUThailand

website: www.npu.ac.th

Radio: FM102.50MHz

#npuchannel #theleaders #มหาวิทยาลัยนครพนม


VIDEO


HOT LINK