NPU CHANNEL : NPU NEWS

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU NEWS
  • ม.นครพนม พัฒนาปลาส้มแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า “ผงโรยข้าวปลาส้ม - ไส้กรอกปลาส้ม”

ม.นครพนม พัฒนาปลาส้มแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า “ผงโรยข้าวปลาส้ม - ไส้กรอกปลาส้ม”

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2024-05-13 17:25:37 243

ม.นครพนม พัฒนาปลาส้มแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า “ผงโรยข้าวปลาส้ม - ไส้กรอกปลาส้ม”

ปลาส้ม จัดเป็นของฝากขึ้นชื่ออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน และเมื่อมาที่นครพนมของฝาก 1 ในนั้นก็คือ ปลาส้ม ปลาส้มตัวของที่นี่จะใช้ปลาตะเพียนและปลาสวายเป็นวัตถุดิบ ถือเป็นวิธีถนอมอาหารที่ได้จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 

ปัจจุบันชุมชนกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ เกิดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสร้างสรรค์เศรษฐกิจ จึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ในการพัฒนายกระดับสินค้า ตั้งแต่กระบวนการเชิงธุรกิจ ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์ เพื่อนำมาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ทำการศึกษาตลาด จัดอบรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ให้ชุมชนมีองค์ความรู้และเข้าใจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงทรัพย์สินทางปัญญา จนมีการพัฒนาแบรนด์สินค้าที่เป็นของชุมชน ภายใต้ชื่อ “ไชยบุรีนคร” 

สกู๊ปข่าวเพิ่มเติม : https://www.youtube.com/watch?v=TxLlWQwRga4&t=4s

-------------------------------------

ออกอากาศ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2567

รายการ : ข่าวค่ำมิติใหม่ (นักข่าวพลเมือง)

ขอบคุณ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

-------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ : www.npu.ac.th

Facebook : NPUThailand

Youtube : NPUThailand

-------------------------------------

#npuchannel #npunews #NPUThailand #CCIA #มหาวิทยาลัยนครพนม #ข่าวมหาวิทยาลัยนครพนม #นครพนม #ปลาส้ม #ปลาส้มไชยบุรี #ปลาส้มท่าอุเทน #งานวิจัย #สถาบันวิจัยและพัฒนา #ไส้กรอกปลาส้ม #ผงโรยข้าวปลาส้ม


VIDEO


HOT LINK