NPU CHANNEL : NPU IDOL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU IDOL
  • NPUidol : I-NEW GEN AWARD 2024 โดย นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม

NPUidol : I-NEW GEN AWARD 2024 โดย นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2024-05-07 14:52:55 258

“ นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาชุมชนสมัยใหม่ ” NPU IDOL : I-NEW GEN AWARD 2024 จากนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม กับ " รางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2024 " #npuidol #npu #มหาวิทยาลัยนครพนม #วิศวะกรรมพลังงาน #ช่างยนต์ #ช่างอิเลคทรอนิกส์ #npuchannel #วิทยาลัยธาตุพนม


VIDEO


HOT LINK