NPU CHANNEL : NPU TALK

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU TALK
  • NPU TALK | The Leader Ep 5 หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ | ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

NPU TALK | The Leader Ep 5 หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ | ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2024-03-19 15:11:26 375

รายการ NPU TALK รายการที่พาคุณผู้ชม คุณผู้ฟัง ได้รู้จักเรื่องราว ความคิด ตัวตน คน ม.นครพนม ที่น่าสนใจ ติดตามรับชมเรื่องราวของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ไปพร้อมกับเราได้ในรายการ NPU TALK ตอน The Leader Ep.5 ดำเนินรายการ : พัฒนะ พิมพ์แน่น ผลิตรายการโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม Facebook: NPUThailand YouTube: NPUThailand TikTok: NPUThailand website: www.npu.ac.th Radio: FM102.50MHz #npuchannel #nputalk #theleaders #มหาวิทยาลัยนครพนม #รองฝ่ายวิชาการ #หลักสูตรในอนาคต


VIDEO


HOT LINK