NPU CHANNEL : NPU TALK

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU TALK
  • NPU TALK | The Leader Ep.4 ศักยภาพของบุคลากร ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต | รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

NPU TALK | The Leader Ep.4 ศักยภาพของบุคลากร ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต | รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2024-03-02 09:25:36 472

รายการ NPU TALK รายการที่พาคุณผู้ชม คุณผู้ฟัง ได้รู้จักเรื่องราว ความคิด ตัวตน คน ม.นครพนม ที่น่าสนใจ ติดตามรับชมเรื่องราวของ รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ไปพร้อมกับเราได้ในรายการ NPU TALK ตอน The Leader Ep.4 ดำเนินรายการ : วรรณวชิรา จันทะเมธี ผลิตรายการโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม Facebook: NPUThailand YouTube: NPUThailand TikTok: NPUThailand website: www.npu.ac.th Radio: FM102.50MHz #npuchannel #nputalk #theleaders #มหาวิทยาลัยนครพนม


VIDEO


HOT LINK