NPU CHANNEL : NPU IDOL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU IDOL
  • น้องหยก เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 | NPU IDOL

น้องหยก เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 | NPU IDOL

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2024-02-27 09:43:18 430

น้องหยก นางสาวรมิดา วิจิตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุสาสตร์ ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567” และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร


VIDEO


HOT LINK