NPU CHANNEL : NPU IDOL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU IDOL
  • NPUIDOL : อาจารย์กำพร ประชุมวรรณ รางวัลผู้นำระดับอาเซียนสู่สากล

NPUIDOL : อาจารย์กำพร ประชุมวรรณ รางวัลผู้นำระดับอาเซียนสู่สากล

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2024-01-05 11:30:00 2,557

“ศาสตร์แห่งเสียงดนตรี สร้างสุนทรียภาพให้โลกมีความสุข สู่อาชีพแห่งความสุข” NPU IDOL : อาจารย์กำพร ประชุมวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับรางวัลผู้นำระดับอาเซียน สู่สากล สาขาผู้นำแห่งความสำเร็จผลงานวิชาการ ด้านศิลปะ ดนตรี และเทคโนโลยีดีเด่น ในอาเซียนสู่สากล #npuidol #npu #มหาวิทยาลัยนครพนม #ครุศาสตร์ #ดนตรีศึกษา


VIDEO


HOT LINK