NPU CHANNEL : NPU SPECIAL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU SPECIAL
  • "น้องน้ำค้าง" เด็กพิการทางสติปัญญา จ.บึงกาฬ

"น้องน้ำค้าง" เด็กพิการทางสติปัญญา จ.บึงกาฬ

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2022-11-21 19:11:25 730

ติดตามชีวิตของ "น้องน้ำค้าง" เด็กหญิงคนเก่งวัย 11 ขวบ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ กับมุมมองและทัศนคติของคนในครอบครัว รวมถึงสังคมในกลุ่มที่มีความพิการทางสติปัญญากับวิถี New Normal 

คลิปวีดีโอชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและสร้างการเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กพิการแถบชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง 3 จังหวัด (บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร) ของ ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

-คลิปวีดีโอนี้ได้รับการขออนุญาตถ่ายทำและเผยแพร่ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อย และเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ มหาวิทยาลัยนครพนม

-----------------------------------

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #กองทุนสื่อ #สื่อใหม่ #สื่อสร้างสรรค์ #สื่อปลอดภัย #สารคดี #งานวิจัย #เด็กพิการ #เด็กพิการทางสติปัญญา #Covid #โควิด #โควิด19 #NewNormal #วิถีใหม่ #บึงกาฬ #นครพนม #มุกดาหาร


VIDEO


HOT LINK