• September 24, 2018
  • Online 42
ประมวลภาพ มนพ ร่วมงานเฉลิมฉลอง 232 ปี นครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

 

Post By : นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   Date : 14/09/2561 15:55:18 | Views : 33

วันที่ 11 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษา จำนวน 1,532 คน ร่วมขบวนนางรำ 10,232 คน จากทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม ในพิธีรำถวายบูชาเพื่อเฉลิมฉลองเมืองนครพนม เป็นสัญลักษณ์ที่ได้แสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และความเป็นอันหนึ่งเดียว ของชาวจังหวัดนครพนมในงานเฉลิมฉลอง 232 ปีจังหวัดนครพนม ณ ลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม


#NPUfamily #NPU

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด