• August 22, 2018
  • Online 46
มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561

 

Post By : นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   Date : 02/02/2561 15:27:27 | Views : 256

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 สิทธิพิเศษ ก่อนใคร สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด รับสมัคร : 5 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 สอบสัมภาษณ์ : 25 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อ : 8 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 042532477-8 ต่อ 408 หรือ www.npu.ac.th

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด