• January 23, 2019
  • Online 3
NPU NEWS (09/01/2561) มนพ. เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

 

Post By : นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   Date : 09/01/2561 18:12:48 | Views : 233

          วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Library of Things” เพื่อให้ข่ายงานสมาชิกห้องสมุดต่างๆ ได้ติดตามความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพห้องสมุด โดยมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 20 สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ซึ่งในปีนี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยกำหนดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561

          ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบรางวัล PULINET AWARD ประจำปี 2560 แก่ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและการบริหารที่มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ สารสนเทศ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด