รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดกิจกรรมรับน้องเข้าหอของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2567

วพบ.นครพนม จัดกิจกรรมรับน้องเข้าหอของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2567

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2024-06-11 14:49:36 120

วพบ.นครพนม จัดกิจกรรมรับน้องเข้าหอของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐธยาวดี สารบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ร่วมจัดกิจกรรมรับน้องเข้าหอของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2567  เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและรับทราบเกี่ยวข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ในการอยู่หอพักของสถาบันทั้งนี้ได้แจ้งถึงสิ่งสนับสนุนต่างๆ ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดไว้ให้นักศึกษา รวมถึงเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่และสานสันพันธ์ระหว่างพี่และน้องในรั้วฟ้าทองแห่งนี้ โดยมีกิจกรรมพาน้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อหน้าพระพุทธรูป ศาล และกล่าวคำปฏิญาณตน หน้าลานสมเด็จย่าฯ กิจกรรมจุดเทียนรับน้อง และร้องเพลงรับน้องและเพลงสถานบัน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

#กิจกรรมรับน้องเข้าหอของนักศึกษา #BCNNNEWS #BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK