รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1/2567

นายไชยา สอนไชยา 2024-06-11 12:06:43 199

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.  ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1/2567  พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ  ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK