รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ประจำปี 2567

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ประจำปี 2567

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2024-06-10 18:58:10 230

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ประจำปี 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อประชุมรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2567 ณ​ ห้องแพงพนม ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์)


โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 338 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 482 คน โดย ผู้สมัครหมายเลข 1 คือ รศ. สุธิดา เลขะวัฒนะ สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับคะแนนเลือกตั้งจำนวน 301 คะแนน ซึ่งเป็นผู้สมัครเพียงรายเดียว


หลังจากนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ จะได้รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดีและเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งต่อไป


ภาพ: คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี

HOT LINK