รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ม.นครพนม ประชุมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

นายไชยา สอนไชยา 2024-06-10 16:29:06 181

ม.นครพนม ประชุมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น.  ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์  ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน ประชุมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตและปรับตัวขณะอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ  

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK