รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ(IYF)สาธารณรัฐเกาหลี

ม.นครพนม ประชุมร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ(IYF)สาธารณรัฐเกาหลี

นายไชยา สอนไชยา 2024-06-10 11:59:04 160

ม.นครพนม ประชุมร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ(IYF)สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และนายวุฒิภัทร พงษ์เพชร รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการ เข้าประชุมร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ(IYF)สาธารณรัฐเกาหลี โดยทางมูลนิธิฯได้ร่วมหารือและชี้แจงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและการพัฒนาเยาวชนด้วยหลักสูตร"โลกของจิตใจ"หรือ"Mind Education"เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี เข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำการศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21-28 กรกฏาคม 2567  (ประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Zoom Video Conference) ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK