รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริการที่ดี"

กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริการที่ดี"

นายไชยา สอนไชยา 2024-05-24 15:46:33 392

กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.  กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริการที่ดี" โดยมี นางพสณชนก ไตรสิริโชค ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง บุคลากรสำนักงานอธิการบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี บุคลากรจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการที่ดีของบุคลากร สำนักงานอธิการบดีกับหน่วยงานภายในพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ รวมทั้งหารือการพัฒนาการให้บริการที่ดี อันจะทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการในทุกมิติ  ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK