รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สำนักวิทยบริการ ม.นครพนม ร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 (TLC36) พร้อมรับธงเจ้าภาพจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (TLC37) ประจำปี 2568

สำนักวิทยบริการ ม.นครพนม ร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 (TLC36) พร้อมรับธงเจ้าภาพจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (TLC37) ประจำปี 2568

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2024-05-22 09:20:15 361

สำนักวิทยบริการ ม.นครพนม ร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 (TLC36) พร้อมรับธงเจ้าภาพจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (TLC37) ประจำปี 2568

ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 นางรุ่งเรือง สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ได้เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 (TLC36) ภายใต้แนวคิดหลัก "The Transformative Impact of AI on Revolutionizing Operations in Libraries : ผลกระทบเชิงเปลี่ยนแปลงของ AI ต่อการปฏิวัติการดำเนินงานในห้องสมุด" ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี  


งานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 (TLC36) ในปีนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "ผลกระทบเชิงเปลี่ยนแปลงของ AI ต่อการปฏิวัติการดำเนินงานในห้องสมุด: The Transformative Impact of AI on Revolutionizing Operations in Libraries" ซึ่งการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในวงการห้องสมุดและการจัดการความรู้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ และวิธีที่ AI สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับผู้ใช้บริการ จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งเน้นที่การนำเสนอมุมมองและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีผลต่อการปฏิวัติวิธีการดำเนินงานในห้องสมุดในปัจจุบัน โดย มี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา และให้เกียรติบรรยายพิเศษ/ปาฐกถา เรื่อง "ผลกระทบเชิงการเปลี่ยนแปลงของ AI ต่อการศึกษาและการดําเนินงานในห้องสมุด" พร้อมทั้งมีผู้บริหาร ThaiLIS สป.อว. ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. บรรณารักษ์ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จากกว่า 80 ห้องสมุด จำนวนกว่า  350 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้


ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 37: (TLC37)  ประจำปี 2568 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม อีกด้วย


ภาพ: สำนักวิทยบริการ มนพ.

ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธีHOT LINK