รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมหารือร่วมทำหลักสูตรการศึกษากับ America Technical Education Qualifications(ATEQ)

ม.นครพนม ประชุมหารือร่วมทำหลักสูตรการศึกษากับ America Technical Education Qualifications(ATEQ)

นายไชยา สอนไชยา 2024-05-20 16:29:35 523

ม.นครพนม ประชุมหารือร่วมทำหลักสูตรการศึกษากับ America Technical Education Qualifications(ATEQ)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประชุมหารือร่วมทำหลักสูตรการศึกษากับ America Technical Education Qualifications ATEQ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยรองอธิการบดี /ผู้ช่วยอธิการดี /คณบดี เข้าร่วมประชุม กับ  ดร.วิลเลียม เพนเตอร์ ประธานบริษัท American Technical Education Qualifications นายเดวิด กลีฟ รองประธานบริษัท American Technical Education Qualifications รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด นายภวัต ริชาร์ด กลีฟ ผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก American Technical Education Qualifications นส.บุณยกร ศิริเนาวกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงินAmericanTechnicalEducation Qualifications นส. หลิน ทราน ผู้จัดการแบรนด์ American Technical Education Qualification เพื่อร่วมหารือการทำหลักสูตรการศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานรับรองโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมในด้านการฝึกงานและการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา   ณ ห้องประชุมพนมเมธี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์)


ภาพ :ข่าว  ไชยา สอนไชยา

HOT LINK