รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม (คนใหม่) พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ผลักดัน มนพ. เป็นศูนย์กลางทางด้าน เวียดนามศึกษา

กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม (คนใหม่) พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ผลักดัน มนพ. เป็นศูนย์กลางทางด้าน เวียดนามศึกษา

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-09-15 09:40:56 11,298

กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม (คนใหม่) พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ผลักดัน มนพ. เป็นศูนย์กลางทางด้าน เวียดนามศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับท่าน ชู ดึ๊ก หยุง (Chu Duc Dung) กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะฯ เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี (คนใหม่) พร้อมหารือถึงการขยายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม โดยท่านกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นศูนย์กลางทางด้าน “เวียดนามศึกษา” (Vietnamese Studies) ที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การสนับสนุนทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไปในอนาคต

ภาพ: ไชยา สอนไชยา
ข่าว: ผศ.ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา

HOT LINK