รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม (คนใหม่)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม (คนใหม่)

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-09-14 14:42:38 651

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม (คนใหม่)

วันที่ 12 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ พร้อมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบและมอบกระเช้าช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (คนใหม่) 

ภาพ: งานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี


HOT LINK