รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนมเดิม (ภูกระแต) มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนเงิน แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 182,752 บาท

ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนมเดิม (ภูกระแต) มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนเงิน แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 182,752 บาท

นายสุรศักดิ์ เข็มปัญญา 2023-06-08 19:19:52 587

ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนมเดิม (ภูกระแต) มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนเงิน แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 182,752 บาท

        วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. คุณประดิษฐ์ ดลเจือ ตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนมเดิม (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม) พร้อมคณะศิษย์เก่าฯ ได้จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนและทุนการศึกษา แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ
        การมอบเงินสนับสนุนและทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ทางคณะศิษย์เก่าฯ ได้รวบรวมระดมทุน รวมเป็นเงินจำนวน 182,752 บาท โดยจำแนกเป็นเงินสนับสนุนและทุนการศึกษา ดังนี้
    1.มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท
    2.มอบเงินสนับสนุนแก่สาขาวิชาก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวภูกระแต ครั้งที่      6 จำนวน 30,000 บาท
    3. มอบเงินสนับสนุนแก่สาขาวิชาการโรงแรมเพื่อปรับปรุงสาขาวิชา จำนวน 30,000 บาท
    4.สนับสนุนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 ปี แก่สาขาวิชาการโรงแรม มูลค่า 22,752 บาท
    จากนั้นอาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวขอบคุณแก่คณะศิษย์เก่าฯ พร้อมได้หารือในการเตรียมความพร้อมการจัด “งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวภูกระแต” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ซึ่งในเบื้องต้นมีกำหนดขึ้น วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นี้

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU

HOT LINK