รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-06-06 11:31:24 482

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

        วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีอาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK