รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

นายสุรศักดิ์ เข็มปัญญา 2023-06-02 11:02:01 386

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

        วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU

HOT LINK