รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมเวทีเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 สัญจร จ.นครพนม บรรยายเรื่อง “สูตรเด็ดเคล็ดลับกู้อย่างไรให้ผ่าน”

ม.นครพนม ร่วมเวทีเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 สัญจร จ.นครพนม บรรยายเรื่อง “สูตรเด็ดเคล็ดลับกู้อย่างไรให้ผ่าน”

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-05-25 19:38:21 535

ม.นครพนม ร่วมเวทีเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 สัญจร จ.นครพนม บรรยายเรื่อง “สูตรเด็ดเคล็ดลับกู้อย่างไรให้ผ่าน”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมบรรยายพิเศษในกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” สัญจร จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ โรงแรมเวลาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ ผศ.ธนพัฒน์ สุระนรากุล อาจารย์ประจำคณะเกษตรและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แผนธุรกิจชัดเจนโอกาสกู้ผ่านแน่นอน” ร่วมกับ ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ “การทำบัญชีธุรกิจอย่างถูกต้องมีชัยไปกว่าครึ่ง” ซึ่งมี นายอานุภาพ แสนคำ รองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม (ฝ่ายการค้าชายแดน) เป็นผู้ดำเนินรายการ

กิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” สัญจร จังหวัดนครพนม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ให้แก่ SMEs และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการขยายตลาดและพัฒนาธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบการ นำไปต่อยอดทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการไปสู่ตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น โดยมีนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายเก่าและรายใหม่ของจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK