รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมเวทีเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 สัญจร จ.นครพนม บรรยายเรื่อง “สูตรเด็ดเคล็ดลับกู้อย่างไรให้ผ่าน”

ม.นครพนม ร่วมเวทีเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 สัญจร จ.นครพนม บรรยายเรื่อง “สูตรเด็ดเคล็ดลับกู้อย่างไรให้ผ่าน”

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-05-25 19:38:21 125

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมบรรยายพิเศษในกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” สัญจร จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ โรงแรมเวลาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ ผศ.ธนพัฒน์ สุระนรากุล อาจารย์ประจำคณะเกษตรและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แผนธุรกิจชัดเจนโอกาสกู้ผ่านแน่นอน” ร่วมกับ ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ “การทำบัญชีธุรกิจอย่างถูกต้องมีชัยไปกว่าครึ่ง” ซึ่งมี นายอานุภาพ แสนคำ รองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม (ฝ่ายการค้าชายแดน) เป็นผู้ดำเนินรายการ

กิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” สัญจร จังหวัดนครพนม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ให้แก่ SMEs และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการขยายตลาดและพัฒนาธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบการ นำไปต่อยอดทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการไปสู่ตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น โดยมีนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายเก่าและรายใหม่ของจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK