รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกับ “ไทยไลอ้อนแอร์” จัดสัมมนา “อนาคตและทิศทางของการบินประเทศไทยและโลก” พร้อมหารือหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการบิน

ม.นครพนม ร่วมกับ “ไทยไลอ้อนแอร์” จัดสัมมนา “อนาคตและทิศทางของการบินประเทศไทยและโลก” พร้อมหารือหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการบิน

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-05-20 17:31:17 367

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “อนาคตและทิศทางของการบินประเทศไทยและโลก” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับเครือข่ายทางการศึกษา โดยมี นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน มีบุคลากรจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวัลย์ เทียนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงและวิศวกรรมอากาศยาน บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายถึงสถานการณ์การบินของไทยและโลก โดย ดร.ถวัลย์ เทียนทอง มองว่า ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลก เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกบริษัทของสายการบินได้รับผลกระทบทั้งหมด พนักงานถูกเลิกจ้างงาน หลายบริษัทขาดทุนจากผลประกอบการ ซึ่งนับว่าเป็นวิกฤติของวงการอุตสาหกรรมการบิน แต่เมื่อภายหลังของสถานการณ์โควิดทั่วโลกดีขึ้น การให้บริการด้านการบินเริ่มกลับมาคึกคักเหมือนเดิมอีกครั้ง และนับต่อจากนี้ความต้องการของผู้ใช้บริการนับวันยิ่งจะสูงขึ้น หลายบริษัทอาจต้องเพิ่มเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ ฉะนั้น แน่นอนว่าบุคลากรที่ทำงานด้านการบินทุกระดับต้องมีบทบาทมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์การให้บริการ ดร.ถวัลย์ กล่าว

ดร.ถวัลย์ ยังกล่าวเสริมอีกว่า หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านการบิน ทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ต้องกลับมาทบทวนกันอีกครั้ง เพื่อที่จะเตรียมพร้อมป้อนบุคลากรคุณภาพเข้าไปปฏิบัติงาน ปัจจุบันนอกจากสายการบินที่ให้บริการระหว่างประเทศ ธุรกิจท่องเที่ยวและการบินในประเทศก็เริ่มมีผู้คนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คุณภาพของบุคลากรก็ย่อมมีความสำคัญ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มีหลากหลายหลักสูตรตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ประกอบกับภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศมีความพร้อมที่จะสามารถรองรับธุรกิจการบินในภูมิภาคได้ในอนาคต การฟื้นฟูและเร่งพัฒนาหลักสูตรสามารถทำได้ทันที ซึ่งในนามของ บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด ยินดีและมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ทั้งในด้านเชิงเทคนิค องค์ความรู้ และบุคลากรในการแลกเปลี่ยน ตลอดจนสถานที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดร.ถวัลย์ กล่าว

ภายหลังการประชุมสัมมนา นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำคณะของ บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมชมเครื่องฝึกบินขนาดเล็ก วิทยาลัยการบินนานาชาติ ในเขตพื้นที่ฐานบิน ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม และกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด ที่ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงการหารือการจัดการหลักสูตรด้านการบินในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK