รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สภามหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2566

สภามหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2566

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-05-15 15:05:36 195

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2566 โดยมีคณะกรรมการสภาเข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบOn-Site และ Online เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินงานและร่วมกันหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK