รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมความคืบหน้าก่อนการเสนอชื่อผู้สำควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีร่วมกัน

คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมความคืบหน้าก่อนการเสนอชื่อผู้สำควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีร่วมกัน

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2023-04-27 11:33:48 273

วันที่ 26 เมษายน 2566 (เวลา 09.00น.) คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมครั้งที่2/2566 ก่อนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน ในวันที่ 28 เมษายน 2566 นี้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม ทั้งในระบบOn-siteและOnline

ณ ห้องประชุมแพงพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริการ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://chancellor.npu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน.pdf?mibextid=5zvaxg&fbclid=IwAR1DnUpplyOFf44sCYJ833lGsxt7ToQFv2gA7_yZ1NO4RMPle6W4hEsnjCc

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK