รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ตะวันฉายปันรอยยิ้ม” ณ รพ.แขวงคำม่วน สปป.ลาว

ม.นครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ตะวันฉายปันรอยยิ้ม” ณ รพ.แขวงคำม่วน สปป.ลาว

นางอรปวีณ์ ตั้งตระกูล 2023-04-26 14:13:34 476

วันที่ 24 เมษายน 2566 อาจารย์สมยศ  สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผศ.ดร.พรศักดิ์  ยตะโคตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ตะวันฉายปันรอยยิ้ม เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่งและความพิการอื่น ๆ” จัดโดย มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศรีษะและใบหน้า ณ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยในครั้งนี้ นางสาวธิติยา  ปานมณี ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันเขต พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์  เชาว์ชื่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพด้านการแพทย์ของประเทศไทย และหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งตัวแทนสหวิชาชีพด้านการแพทย์จากราชอาณาจักรไทย  เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ  และมี ปอ.สมสะอาด อุ่นสีดา รองเจ้าแขวงคำม่วน พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการรักษาผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังหรือรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิด ในส่วนของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมหารือ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ร่วมกันกับองค์กรภาคเครือข่าย ด้านสุขภาพ ของทั้งสองประเทศ เพื่อมุ่งเป้าสู่การผลักดันองค์ความรู้ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข โดยเฉพาะในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยนครพนมได้มีการจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คาดว่าในอนาคตจะเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขเพื่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

//

HOT LINK