รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์นครพนม ประจำปี 2566 และกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลอาหารถิ่นไทนคร 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์นครพนม ประจำปี 2566 และกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลอาหารถิ่นไทนคร 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-04-13 22:07:37 500

วันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ บริเวณถนนสวรรค์ชายโขงและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร วัฒนนวลสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์นครพนม ประจำปี 2566 และกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลอาหารถิ่นไทนคร 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ  จัดโดยจังหวัดนครพนม บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ  โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมในงานเป็นจำนวนมากพร้อมรับชมขบวนรถบุพชาติ 3 จังหวัด 3 วัด กลุ่มจังหวัดสนุก ขบวนสงกรานต์เทศบาลเมือง ขบวนคานิวัลชาติพันธุ์ จังหวัดนครพนม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

งานประเพณีสงกรานต์นครพนม ประจำปี 2566 และกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลอาหารถิ่นไทนคร 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ  จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม และกระตุ้นการเดินทางเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2566 บริเวณถนนสวรรค์ชายโขงและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การสรงน้ำพระพุทธรูปและพระธาตุจำลองประจำวันเกิด การจัดแสดงประติมากรรมทรายแม่น้ำโขงเชื่อมโยงกลุ่มสนุก หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ การออกร้านจำหน่ายอาหารถิ่น 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ การออกร้านผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และท่องเที่ยวบรรยากาศหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ ชมโชว์พารามอเตอร์ การแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่า การแสดงโปงลางจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง 

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK