รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

ม.นครพนม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-04-09 21:56:17 399

วันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยนครพนม โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 โดยมี นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับและนำคณาจารย์ บุคลากร และผู้แทนนักศึกษา สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรตามประเพณี จาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร  ดร.ศตพล ใจสบาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2566 ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

ภายในกิจกรรมมีพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นผู้แทนคณะผู้บริหารและนักศึกษา ได้มอบมาลัยกรแสดงความนอบน้อมกตัญญูต่อนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้แทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่ นายสุขุม สุดโกทา ครู คศ.2 ชำนาญการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี นายเหรียญทอง ไชยสุระ ผู้สอนวิชาชีพ คณะเกษตรและเทคโนโลยี และนางสาวกองแก้ว พรรณา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย ต่อจากนั้น จาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้อวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “เนื่องในโอกาสอันดีนี้ ขอให้ความสุขของผม ความภูมิใจของผม และความปลื้มปิติยินดีของผมในวันนี้ ขอให้อานุภาพดลบันดาลท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้า มีความสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการ” โดยบรรยากาศการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นชื่นมื่นตามประเพณีไทย

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดเผยระหว่างอวยพรผู้มาร่วมกิจกรรมว่า “ตนนั้นมีความภูมิใจที่ได้มาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมทุกท่าน มีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละช่วยกันผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ และในโอกาสอันดีนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีการหารือถึงแนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ นอกจากจะพัฒนาครู อาจารย์ นักศึกษาแล้ว เรามองไปถึงกลุ่มผู้นำชุมชน เทศบาล อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนทั้งถิ่น เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เติมเต็มทักษะการเป็นผู้นำ และรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนมและใกล้เคียง ให้เป็นคนเก่ง ดี และมีภาวะผู้นำ โดยจัดตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุ ขึ้น ภายใต้การบริหารของนายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม” ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส กล่าว.

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว: www.facebook.com/NPUThailand


HOT LINK