รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับชุมชน ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับชุมชน ประจำปี 2566

นายสุรศักดิ์ เข็มปัญญา 2023-04-05 16:36:51 811

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับชุมชน ประจำปี 2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพรเนื่องในกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของไทยสืบทอดมาแต่สมัยโบราณ หรือเรียกว่า "ประเพณีปีใหม่ของไทย" อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนแก่ผู้อาวุโส อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU

HOT LINK