รอบรั้วกันเกรา

คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-03-16 11:12:49 587

คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

            วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2566 ขึ้น ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานตระหนักถึงสุขภาพร่างกายของตน เพื่อรับมือจากโรคภัยที่มองเห็นและมองไม่เห็นภายในร่างกาย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงบาลนครพนม ทั้งบุคลากรและรถตรวจเคลื่อนที่
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK